vad_vi_gor/miljofostran
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Vinter ismossa.jpg

Se undervattensvideo

Våra 10 undervattensvideor utarbetade för skolelever i samråd med biologilärare finns nu på YLE:s webbsajtl Vetamix. De är Filmade på olika håll i Svenskfinland.


Miljöprogrammet Grön Flagg
för skolor och daghem

Fr.o.m. läsåret 2017-18 sköts Grön Flagg av FEE Suomi

Pressmeddelanden

Tre nya skolor får utmärkelsen Grön Flagg

24.05.2016 kl. 06:04

Kom och se hur vi är helt pihalla på finska

27.01.2016 kl. 16:13

Barnen protesterar för Östersjön

03.03.2015 kl. 09:59

Hissa Grön Flagg för miljömedvetna elever!

16.12.2014 kl. 11:31

Tänk på varandra den andra i andra

31.01.2014 kl. 11:54

Hissa Grön Flagg för miljömedvetna elever!

16.12.2014 kl. 11:31
Sällskapet för Miljöfostran i Finland och Natur och Miljö har i vinter beviljat sammanlag 39 skolor, daghem, läroanstalter och organisationer som arrangerar fritidsverksamhet miljöutmärkelsen Grön Flagg.

Det internationella programmet Grön Flagg inspirerar till en hållbar livsstil genom ny kunskap och upptäckter. Eleverna ställer upp målsättningar, planerar verksamheten och jobbar projektmässigt med olika teman. Under projekten minskar miljöbelastningen stegvis. Samtidigt kan deltagarna minska utgifterna för avfallshantering, vatten och el.

 

Eleverna sköter bland annat tömningen av våra sorteringslådor, de matar komposten, släcker lamporna då vi lämnar klassrummet eller skolan och tar hand om skolgården, berättar lärarna i Pernå kyrkoby skola.

 

Eleverna har blivit mera miljömedvetna och kunskaperna har spridits via eleverna till hemmen, berättar lärarna i Sävträsk skola i Lovisa.

 

Inom ramen för Grön Flagg kan varje skola välja att arbeta med ett tema som intresserar just dem. Under projektens gång har t.ex. Sävträsk skola stiftat bekantskap med närliggande företag och föreningar, vilket har gjort att eleverna har lärt känna sin egen hembygd bättre. Haddom skola i Lovisa har jobbat för att öka trivseln i skolan och satsat på nya rastredskap och tamburrenovering.

 

Finlands 312 Grön flaggskolor och daghem är medlemmar i en stor internationell familj. Globalt deltar mer än 40 000 skolor med sammanlagt över tretton miljoner elever i programmet. Grön Flagg fungerar enligt samma principer i alla länder och deltagarnas verksamhet utvärderas enligt internationella kriterier. I Finland administreras Grön flagg på finska av Sällskapet för Miljöfostran i Finland och på svenska av Natur och Miljö. Riksdagsledamot Pekka Haavisto är beskyddare för Grön Flagg i Finland

 

Bland de svenskspråkiga deltagarna i Finland finns 29 grundskolor, 3 gymnasier, 7 daghem och ett vuxeninstitut. I höst beviljades åtta svenskspråkiga skolor Grön Flagg och två skolor förflyttades till nivån Hållbar Grön Flagg, en utmärkelse man kan ansöka om då man genomfört minst tre lyckade Grön Flagg projekt.

 

Svenskspråkiga skolor som fått Grön Flagg i höst är:

 

Skola                          Kommun   Tema         Antal lyckade GF projekt

Mårtendals skola           Vanda         Avfall          1

St Olofsskolan              Åbo            Energi        2

Västankvarn skola         Ingå           Vatten        3

Kyrkoby skola               Vanda         Energi        3

Nederventil skola          Kronoby     Energi        3

Sävträsk skola              Lovisa         Energi        4

Vikinga skola                Vasa           Ett sunt liv  5

Haddom skola               Lovisa         Närmiljön   10

 

Svenskspråkiga skolor som beviljats förflyttning till Hållbar nivå:

Pernå kyrkoby skola       Lovisa

Kökar grundskola          Kökar

 

Kontaktpersoner:

 

Theresa Knopp, koordinator för Grön Flagg

tfn: 045 2700 312