vad_vi_gor/miljo_och_livsstil
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Sommar Stellaria.jpg

Spara el!

El är en fantastisk energiform, som kan användas till mångt och mycket. När du trycker på en avbrytare kan du få rummet upplyst, löken hackad, bild och ljud i TV-rutan o.s.v. Men även elen har en avigsida. All elproduktion inverkar på miljön, en del produktionssätt mer än andra. Den miljövänligaste elen är den som aldrig blivit producerad. Därför är det en viktig miljögärning att spara el, d.v.s. att få ut så mycket nytta ur så lite som möjligt av den värdefulla elenergin. Att släcka lampor och byta ut glödlampor mot lågenergislampor sparar el. Också genom att använda våra hushållsapparater rätt och med måtta minskar vi behovet att producera el med t.ex. fossila bränslen och kärnkraft.

År 2006 använde vi 90 000 GWh (=90 000 000 000 kWh) el i Finland. I jämförelse med tidigare år ser man att vår elkonsumtion ökat kraftigt (se figuren). Elförbrukning har mer än tredubblats sedan mitten av 1970-talet och ökat med 14 % sedan 2000. Trenden med ständigt ökande elkonsumtion är på sikt ohållbar. Ändå ökar fortfarande konsumtionen med ca 2 % varje år. Den tekniska utvecklingen, som hittills gett energisnålare apparater och industriprocesser, löser inte ensamt problemet. Inbesparingarna äts upp av att vi hela tiden tar i bruk och använder mer och mer elförbrukande apparater i vardagen. Vi måste alltså även se över våra vanor och börja prioritera vad vi använder elenergiresursen till.

Miljöbelastning av elproduktion
Produktionen av el för med sig stora miljöbelastningar. Av elen i Finland produceras 26 % av kärnkraft, 22 % av fossila bränslen, 5 % av torv och 26 % av förnyelsebara energikällor som vattenkraft, biobränslen och vindkraft (år 2005). Förbränning av fossila bränslen ökar mängden växthusgaser i atmosfären. Olyckor i kärnkraftverk kan leda till utsläpp av radioaktiv strålning. Avfallet från kärnreaktorer är en miljörisk i tusentals år. Uranet är en ändlig resurs och brytningen mycket miljöskadlig. Även produktion av el från förnyelsebara energikällor belastar miljön, trots att de helhetsmässigt är att föredra. Vattenkraften kräver stora dammar som ödelägger älvar och naturområden. Förbränningen av biobränslen ger upphov till förorenande utsläpp. Vindkraftverk påverkar djurlivet i sin näromgivning och förändrar landskapet.

Spara el
Innan vi utrustar våra hushåll med allt fler hushållsapparater lönar det sig att fundera en extra gång i butiken om vi verkligen behöver dem. Sedan är det förstås viktigt att använda dem på ett energisnålt sätt. Om man bortser från eluppvärmningen, som i många hushåll är en riktig storslukare, går det vanligtvis åt mest el till kylförvaring av mat, belysning och nöjen, som t.ex. TV, video och stereo. Vanligtvis är belysning och nöjeselektronik de energianvändningsområden där vi slösar mest.

Vanliga glödlampor drar mycket el och är ineffektiva. Endast 10 % av energin omvandlas till ljus, resten avges som värme. Släck alltid lampan i rum som är tomma och byt till lågenergilampor då den gamla glödlampan går sönder. Lågenergilampan är fem gånger energieffektivare än glödlampan vilket innebär att du kan ersätta en 60 W glödlampa till en 11 W lågenergilampa. Lågenergilamporna är dyrare vid införskaffandet, men de håller upp till 15 gånger längre än en vanlig glödlampa och minskar på elräkningen. Motiva har räknat ut att en 15 W lågenergilampa sparar 22 euro under sin livstid. Även lysrör och halogenlampor är elsnålare än glödlampor. Lysrör passar bra som arbetsbelysning i t.ex. kök, medan halogenlampor passar som punktbelysning. Såväl vanliga lysrör som lågenergilampor innehåller kvicksilver, vilket medför att de skall behandlas som problemavfall.
Det finns många knep att effektivera utebelysningen. Du kan minska elförbrukningen genom att använda skymningsrelä som tänder lamporna när det börjar skymma och släcker dem då det ljusnar på morgonen. Ett kopplingsur, som släcker belysningen för timmarna kring midnatt och en rörelsevakt som tänder ljuset då någon rör sig på gården effektiverar också ljusanvändningen.

Ökad användning av nöjeselektronik har ökat elkonsumtionen märkbart under de senaste åren. Den största delen av elanvändningen går åt till apparater som står i stand by-läge (viloläge). Speciellt elektroniska apparater med digital klocka drar mycket el i stand by-läge. I värsta fall härstammar 10 % av elkonsumtionen i ett hushåll från apparater i stand by-läge. För underlätta fullständig avstängning kan man skaffa en skarvsladd med avbrytare och koppla flera apparater till samma sladd.

Skaffa hushållsapparater, som kyl och frys, tvätt- och diskmaskiner, torktumlare och elektriska ugnar, av så bra energiklass som möjligt. Energimärkningen hjälper dig att välja en maskin med så låg energiförbrukning som möjligt. Klass A har den lägsta energiförbrukningen, medan klass G har den högsta. Till exempel har en kyl av klass A 45 % lägre energiförbrukning än medelnivån i EU-länderna. Tyvärr används ofta den gamla kylen eller frysen fortsättningsvis t.ex. på sommarstugan eller i garaget, vilket innebär att den totala förbrukningen ökar.

Placera hushållsapparater rätt. Ställ aldrig ditt kylskåp eller din frys i närheten av värmekällor som diskmaskin, ugn eller värmeelement. Energiförbrukningen kan öka med 10-20 %! Se också till att kyl och frys har bra utrymme för luftcirkulation. Dålig cirkulation kan trefaldiga elkonsumtionen. Även andra maskiner som t.ex. mikrovågsugnen, ugnen, diskmaskinen och torktumlaren behöver utrymme för luftcirkulation. Gamla maskiner kan ha dubbelt så stor förbrukning än nya.

Energikonsumtionen beror också på hur du använder apparaterna. Tvätta alltid fulla maskiner, både disk och tvätt. Då du köper en tvättmaskin, fundera noga på hurdan maskin du behöver så du inte köper en onödigt stor maskin som du sedan tvättar halvfull. Välj alltid ett program med så låg tvättemperatur som möjligt. Om du sänker temperaturen från 60?C till 40?C minskar elkonsumtionen med hälften. Om du höjer temperaturen från 60?C till 85-90?C fördubblas konsumtionen. Förtvätt behövs endast då kläderna är riktigt smutsiga. Torka ute på sommaren, torktumlare och torkskåp är riktiga elslukare! Om du använder torktumlare, centrifugera tvätten ordentligt i tvättmaskinen. Det är eleffektivare att centrifugera ordentligt i tvättmaskin än att använda värme i torktumlare.