vad_vi_gor/miljo_och_livsstil
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Sommar Stellaria.jpg

Laga mat eleffektivt

En trepersoner familj som bor i höghus i huvudstadsregionen använder i medeltal en sjättedel av sin elkonsumtion till att tillreda mat. Med en oomtänksam elanvändning kan förbrukningen under matlagning stiga till det dubbla. Använd därför rätt storlek på kastrull i förhållande till kokplattan, utnyttja plattan och ugnen under uppvärmningsskedet och dra nytta av eftervärmen.

Elproduktionens miljöeffekter
Över hälften av den el som används i Finland produceras med miljömässigt ohållbara metoder som förbränning av fossila bränslen eller kärnkraft. Förbränning av fossila bränslen ökar mängden växthusgaser i atmosfären. Kärnkraften är ingen miljömässigt hållbar lösning på problemet med klimatförändring. Olyckor i kärnkraftverk kan leda till utsläpp av radioaktiv strålning. Avfallet från kärnreaktorer är en miljörisk i tusentals år. Uranet är en ändlig resurs och brytningen mycket miljöskadlig. Även el från förnyelsebara energikällor belastar miljön, så även t.ex. vind- och vattenkraft måste miljöanpassas.

Snåla på elen vid tillredning av mat
Vilken tillrednings- och uppvärmningsmetod du använder har stor inverkan på elkonsumtionen i matlagningen. Då du värmer små portioner och tillreder mindre mängder mat lönar det sig att använda mikrovågsugn eller kokplatta. Då du använder ugnen lönar det sig att planera matlagningen så att du på en gång gör större satser och flera rätter. Upphettning av ugnen kräver relativt sätt mer energi än att hålla den varm. Förvärmning till 200 ºC förbrukar ca 0,5 kWh och varmhållning i en timme 0,6 kWh.

På platta
  •     Håll kokkärlet och plattan ren. Är underlaget smutsigt kan elförbrukningen öka med 20 %.
  •     Använd kärl som är av samma storlek som plattan du använder. Redan om kokplattan är 1-2 cm större an kastrullen kan det leda till en ökning med 20-30 % av elförbrukningen.
  •     Använd tätt slutande lock så värmen inte rymmer och köket inte blir fuktigt.
  •     Då du kokar grönsaker, använd bara så mycket vatten att grönsakerna täcks. Koka inte onödiga mängder vatten.
  •     Utnyttja eftervärmen genom att stänga av plattan en stund före maten är färdig. Använd rätt effekt för plattan genom att sänka värmen tillräckligt snabbt, redan när vätskan sjuder. Stormkoka inte. Bekanta dig med din egen spis och läs instruktionerna.
I ugnen
  •     Lägg maten i ett kärl med lock eller i stekpåse. Avdunstning av vätska från maten förbrukar energi och torkar maten.
  •     Utnyttja både uppvärmningstiden och eftervärmen. Många maträtter kan ställas in i kall ugn, vilket ger en elbesparing på ca 20 %. Ugnen kan stängas av före maten är färdig.
  •     Öppna inte ugnsluckan i onödan. Varje gång du öppnar ugnsluckan medan stekningen pågår sjunker temperaturen med ca 25 ºC.
  •     I varmluftsugn du behöver en 30 ºC lägre temperatur än i vanlig ugn. Dessutom kan du steka flera plåtar samtidigt i en varmluftsugn.

När du köper ny ugn, köp en ugn av den bästa energiklassen (klass A).

Tina utan el!
Planerna din matlagning i tillräckligt god tid så att du kan tina frysta varor i kylen. Då tar du kylan tillvara. Tina annars i rumstemperatur, men undvik att använda el i form av mikrovågsugn eller ugn för upptinande av livsmedel.


Även kylförvaring av mat är energikrävande, se miljötipset "Ät mat för säsongen!"

Källor och lästips:
Marthaforbundet
Motiva
Arbetseffektivitetsföreningen