vad_vi_gor/miljo_och_livsstil
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Sommar ormbunksrotfjaeril.jpg

En uppsättning telefonkataloger är nog!

I dagens läge får de flesta hushåll dubbla uppsättningar telefonkataloger.

Katalogerna ser nästan likadana ut, men är inte identiska och båda har innehållsmässiga brister. Produktion och distribution av telefonkataloger kräver en massa naturresurser och en dubbel uppsättning telefonkataloger ökar miljöbelastningarna alldeles i onödan. Marthaförbundet och Natur och Miljö uppmanar hushållen att bojkotta systemet med dubbla telefonkataloger. Sätt upp vänliga meddelanden på ytterdörren.

Du kan ladda ner dem här!