vad_vi_gor/miljo_och_livsstil
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Sommar spegling-17.jpg

Skippa giftfärgerna

Med lite god vilja går det att skydda sin båtbotten mot havstulpaner utan att sprida gift i naturen.

Till båtägarnas förtret fungerar båtbottnar som förträffliga fastsättningsytor för olika havsorganismer, till exempel havstulpaner och alger. Påväxten gör att båten drar mer bränsle och går långsammare. För att förhindra påväxten brukar man måla båtbottnen med speciella färger. Problemet med färgerna är att deras verkande komponenter, idag ofta koppar och zink, är skadliga för vattenmiljön.

Biologiskt och kemiskt verkande färger motverkar påväxt genom tillsatser av bekämpningsmedel och kallas antifoulingfärger. Från år 2007 är det bara tillåtet att använda sådana preparat som inte förorsakar betydande skada för miljön eller användarna. Finlands miljöcentral bedömer miljö- och hälsoeffekterna av alla båtfärger som marknadsförs i Finland, sätter upp gränsvärden och upprätthåller en lista över godkända fabrikat.

 

Fysikaliskt verkande färger fungerar genom att till exempel producera en yta som påväxtorganismerna har svårt att fästa sig vid. Dessa färger omfattas inte av inspektionskravet och testas alltså inte av myndigheterna. Dessvärre har det visat sig att också dessa färger kan innehålla miljöskadliga ämnen.

Eftersom också de små tillåtna eller otestade mängderna skadliga ämnen är skadliga för miljön borde man undvika antifoulingfärger helt och hållet. På insjöar är användningen förbjuden, eftersom påväxtorganismerna lever i saltvatten.

 

Havstulpanernas larver är frittsimmande och fäster sig vid växtunderlaget under tidsperioden mitten av juli till början av augusti. Då de är små och nyfästa går de lätt att tvätta bort. Miljöcentralen och Håll Skärgården Ren tipsar om att en strategisk båtbottentvätt i början av augusti för det mesta är tillräcklig för att hålla bottnen fri från påväxt. Larvsäsongen varierar lite mellan olika år. Miljöcentralen informerar årligen i juli om när årets optimala tvättsäsong infaller. Man kan tvätta bottnen med trycktvättare eller borste. I flera hamnar finns det företag som tvättar båtbottnar. Havstulpanernas larver utvecklas bara i saltvatten så om man har möjlighet kan man hålla båten i sötvatten eller ta upp den på land en tid.

 

Gift på båtupptagningsplatserna

Målning av båtar och avskrapning av gammal färg görs ofta på båtarnas vinterförvaringsplatser. En undersökning i Sverige visar att gift- och metallhalterna i marken på dessa platser ofta mångfalt överskrider tillåtna gränsvärden. Halterna var ofta högst i ytproverna, vilket visar att ämnena fortfarande tillförs.

Kaija Savelainen på Nylands NTM-central berättar att man i Finland undersöker jordmånen alltid då planerna för ett område ändras och vidtar åtgärder vid behov. De största problemen på båtupptagningsplatser har varit inom avfalls- och oljehanteringen. Helsingfors idrottsverk undersökte åren 2003–2005 tungmetall- och gifthalterna i 25 hamnar. Enligt Hannu Airola på idrottsverket fanns en liten men tydlig ökning av halterna, särskilt av tungmetaller, men ökningen var mindre än man väntat sig. Vid ytan uppmättes höga halter bara i enstaka prov, men djupare ned var situationen sämre. Många hamnar ligger på gammal utfyllnadsmark och här har våra förfäder dumpat vad som helst.

 

Henrika Mercadante, Finlands Natur nr 1/2013