vad_vi_gor/miljo_och_livsstil
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Sommar guldvingar.jpg

Elbilarna kommer

Det har sedan länge funnits ett antal jämnstarka miljövänliga alternativ till bensin- och dieselbilar, men nu verkar elbilar och laddhybridbilar med både el- och förbrännings-motor dra ifrån etanol-, biogas- och bränslecellalternativen.

 

Om du på allvar överväger att sluta bidra till klimatförändringen genom ditt bilkörande börjar el-bilen bli ett beaktansvärt alternativ. De allra flesta stora biltillverkare erbjuder idag flera elbils-modeller och nätverket av laddningspunkter växer stadigt.

Jan Boëthius övergick till att köra elbil av märket Tesla för tre år sedan. Enligt honom är de första frågor du ska ställa dig om du överväger att skaffa elbil hur långa sträckor du kör och vilka möjligheter till laddning du har. Teslan är i en klass för sig med en körsträcka på över 400 kilometer på en laddning, medan de mindre och billigare elbilarna än så länge oftast inte klarar mer än 200 kilometer – med några undantag. Då krävs det att du kan ladda bilen hemma och gärna också på din arbetsplats eller sommarstuga.

– Kör du ofta längre sträckor eller bor i ett hus utan laddningsmöjlighet är en laddningshybrid att föredra istället för elbil, säger Boëthius.

Med en laddningshybrid kan du på en laddning köra mellan 20 och 80 kilometer, vilket ofta är tillräckligt för arbetsresor. Kör du längre sträckor är det förbränningsmotorn som gäller.

 

Att ladda bilen långa tider hemma ur ett vanligt väguttag innebär en viss risk för överbelastning. Det rekommenderas därför att man låter en elektriker installera en så kallad laddbox för ändamålet. Husbolagens elstolpar vid parkeringsplatser borde också byggas om för att tåla långa laddningstider.

I praktiken sker 90 procent av laddningarna hemma under natten och bara 10 procent vid laddningsstationer i allmänt bruk. Sådana finns nu närmare 300 i hela landet, vid servicestationer, köpcenter, torg och liknande platser. På trafiksäkerhetsverket Trafis webbplats finns en förteckning över laddningsstationerna.

Vid laddningsstationerna kan du snabbladda bilen under 20–30 minuter mot en liten avgift. Det ger en körsträcka på 50–150 kilometer.

Förutom att elbilarna är utsläppsfria är det också billiga i drift.

– För min del har övergången till en elbil lett till att driftskostnaderna minskade till en tiondel av bensinkostnaderna, konstaterar Jan Boëthius.

Trots lägre bilskatt är inköpspriset för elbilar och andra bilar med låga utsläpp fortfarande i de flesta fall högre än motsvarande bensin- eller dieselalternativ. Mindre elbilars pris sjunker förhållandevis mycket om regeringens förslag på ett statligt understöd på 2 000 euro per bil godkänns från och med 2018.

 

Enligt Boëthius är elbilarnas påstådda dåliga prestanda i vinterkyla en myt.

– Om elbilarna blivit så vanliga i länder som Norge och Kanada så varför skulle de inte lämpa sig för klimatet i Finland?

Enligt hans erfarenheter är elåtgången visserligen 20–30 procent större vid hård kyla, men detta gäller om man startar och kör med kallt batteri.

– Jag har kört i 25 graders kyla både med kallt och uppvärmt batteri. Bilen startar alltid, men det lönar sig att värma batteriet i förväg. Då är räckvidden ungefär den samma som på sommaren.

 

Magnus Östman, Finlands Natur nr 4/2017