vad_vi_gor/miljo_och_livsstil
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Sommar Stellaria.jpg

Använd lim rätt – då är det tryggt

Att knepa och knåpa är roligt för både barn och vuxna. Ibland vill man foga ihop delar. Men hur är det med lim – hur miljövänligt är det? Kan lim skada användarens hälsa?

Inom olika hobbier används både vatten- och lösningsmedelsbaserade lim. De har mycket olika egenskaper och effekt på mänskan och miljön. Diplomingenjören i kemisk teknik Anja Nystén ger som tum-regel att vattenlösliga lim är tryggare för användaren och miljön än de lösningsmedelsbaserade. Ny-stén är väl insatt i vardagens kemikalier både genom sitt jobb och genom sin blogg Kemikaalikimara.

Värstingarna på hobbylimfronten är lösningsmedelsbaserade lim, såsom tvåkomponentsepoxi, kontakt- och snabblim. Förutom lösningsmedel som toluen eller aceton kan de innehålla en mängd skadliga ämnen, som cyanoakrylat och bisfenyl A (BPA). De ger upphov till hudirritation, yrsel, illamående och de kan vara allergiframkallande. BPA misstänks vara cancerframkallande och hormonstörande, försvaga immunförsvaret och orsaka feminisering av hanar hos vattenlevande organismer.

Vi känner inte till alla ämnens effekter. Ekvationen försvåras av att vi utsätts för en massa olika kemikalier, en så kallad kemikaliecoctail, varje dag. Vid hobbybruk är exponeringen för skadliga kemikalier ändå rätt liten. Risken beror också på exponeringssättet; förutsatt att man inte äter lim, är hudkontakten skadligast.

Handskas man med till exempel epoxi skall man använda handskar och vädra väl. Använder man det bara då och då och följer säkerhets-rekommendationerna, är epoxi tryggt att använda, konstaterar Nystén.

Samma sak gäller för andra lim. För barn gäller striktare regler, eftersom de kan vara känsligare för kemikalier än vuxna. Barn ska inte alls använda lösningsmedelsbaserade lim och vuxna skall övervaka användningen även av vattenbaserat lim och se till att barn tvättar händerna noga efter användningen

 

Pensionerade lektorn i biologi och geografi Viveka Nordman pysslar mycket med barn och vill inte utsätta dem för riskerna med vanligt lim. I stället kokar hon klister på vatten och vetemjöl (se nedan).

– Det blir härligt pappers- och kartongklister! utbrister hon.

Klistret är så tryggt att man till och med kunde äta det. Miljöeffekterna är också obefintliga, något man inte kan säga om en del limprodukter. Till exempel BPA är klassificerat som farligt för vattenlevande organismer. Flytande lim är alltid problemavfall. Torrt hobby-lim däremot är vanligt hushållsavfall.

Att koka eget klister har också en filosofisk funktion för Nordman:

–Jag vill lära barnen att använda billiga, naturliga material från naturen. Att göra hantverk från grunden.

 

Erika Weckström, Finlands Natur nr 3/2016

 

Vivekas klister

1 del fint vetemjöl
2½ delar vatten

Vatten och mjöl vispas ihop och kokas upp under kraftig omrörning. Eventuella klumpar kan vispas bort med stavmixer. Blandningen får svalna, rörs om och används direkt. Håller i kylskåpet i några dagar.