vad_vi_gor/miljo_och_livsstil
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Sommar skogsstjärna.jpg

Ren vedeldning

Har du fått nog av den svarta, illaluktande röken som lägger sig över hela gården då du eldar? Så här blir din eldningsteknik miljövänligare och effektivare!

 

Det första steget mot en grönare eldningsteknik är att välja rätt sorts ved. Tyngre ved såsom bok, björk och ek ger mer värme än till exempel gran och tall. Veden ska också vara tillräckligt torr, eftersom torr och ren ved antänds lätt. Därför är det viktigt att omsorgsfullt välja ut en bra förvaringsplats för vedträna. Enligt en rekommend-ation från Sotningsbranschens Centralförbund torkar veden bäst då den förvaras i ett täckt förråd med god luftcirkulation. Det tar ett drygt år för vedklabbar att torka då de förvaras utomhus. Bär gärna in veden några dagar innan den ska brännas, så att den hinner torka ett tag i inomhusluft.

 

Alla sorters trä lämpar sig inte för vedeldning i privata hushåll. Fuktig ved förbrukar en massa extra energi i jämförelse med torr ved, vilket gör att eldningsprocessen blir väldigt ineffektiv och ved går åt utan att det blir särskilt varmt i huset. Brädor med målarfärg eller impregneringsmedel på ska absolut inte brännas i hemmet, eftersom de vid förbränning ger upphov till gaser som är rent hälsovådliga att andas in. Sådana brädbitar ska alltid föras till närmaste återvinningscentral. Undvik också att bränna papper, mjölkburkar och andra kartongförpackningar, eftersom de är lätta att återvinna. Du kan istället använda små, torra kvistar för att tända brasan med.

Då du har lämplig ved för brasan, är det bara att börja rada in vedträna i spisen. För att försäkra dig om att luftcirkulationen inne i spisen ska fungera så bra som möjligt är det bäst att rada upp veden vågrätt, med större klabbar längst nere och mindre klabbar längre upp. Tänd alltid på brasan uppifrån! Det här är viktigt eftersom värmen från tändningspunkten får olika kol-innehållande ämnen i träet att förgasas. De här ämnena antänds då man tänder uppifrån. Tänder man på brasan nerifrån kommer ämnena i veden nog att förgasas, men gaserna antänds inte utan sipprar istället ut genom skorstenen, vilket i sin tur leder till skadliga utsläpp i naturen. Sist men inte minst ska man se till att lufttillförseln till eldstaden är tillräckligt bra genom att regelbundet tömma den på aska samt genom att sota skorstenen tillräckligt ofta.

 

Hur vet du om du har lyckats elda på ett rent sätt? Ett säkert sätt att få svar på den frågan är att gå ut och betrakta röken som kommer ut ur skorstenen. Ifall den är närmast vit och genomskinlig vet du att du har lyckats! Med de här enkla åtgärderna bidrar du alltså till att luftkvaliteten i din egen när-miljö hålls fri från skadlig rök. Dessutom bildas det mycket mindre sot i rökkanalerna då röken från elden inte är tjock och svart. Om du därför alltid fäster vikt vid hur du går till väga då du eldar, kommer naturen runt omkring dig, skorstenen, eldstaden och framför allt du själv att må bättre!

 

Viktor Fagerudd, Finlands Natur nr 3/2015