vad_vi_gor/miljo_och_livsstil
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Varskedand(1).jpg

Miljöhänsyn i vardagen

På många centrala områden är Finland långt ifrån ett föregångsland för hållbar resursanvändning. Energi- och materialanvändningen per person hör till de högsta i världen. År 2010 var Finlands ekologiska fotspår 6,2 ha/person, vilket placerar oss på en 12:e plats bland nationerna. Detta är visserligen bättre än den tredjeplats vi innehade för några år sedan, men fortfarande finns mycket att göra. Finländarnas konsumtion medför miljöproblem såväl i Finland som i andra delar av världen.

Även om många finländare har ett intresse för att minska sin konsumtionsrelaterade miljöbelastning sker livsstilsförändringar långsamt. Bidragande orsaker är brist på lättillgängliga alternativ och rollmodeller. En annan viktig orsak är bristen på samhälleliga styrmedel som skulle stöda denna utveckling.

Natur och Miljö vill uppmuntra enskilda personer att i vardagliga beslut ta hänsyn till miljön.