vad_vi_gor/klimatpiloterna/utmaningar/2_varme_och_energi
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/755_120_tickor.jpg

Pippis energispartips

Sänk temperaturen inomhus! För flera goda råd klicka här.

 

Värme och energi i Inveons passivenergihus

En kall dag i februari hade Klimatpiloterna blivit inbjudna av Niclas Isaksson att titta på Yrkesinstitutet Inveons Passivenergihus. Det byggs som ett elevarbete och är ett passivenergihus såtillvida att det inte behöver någon skild uppvärmning utan hålls varmt med den värmeenergi som produceras av dem som bor där. Svårt att tro kanske men trots att huset inte var färdigt då vi besökte det kändes det varmt och behagligt inomhus.

Alla fick bekanta sig med huset och Niclas höll en mycket informativ föreläsning om huset, som han har planerat själv. Det byggs alltså som ett elevarbete. Niclas säger själv att eftersom hans elever är framtidens byggare så ska de också lära sig att bygga framtidens hus. Därför måste han var en föregångare inom elevarbetena. Niclas råd för renoveringar är att det alltid lönar sig att isolera lite till. Till dem som funderade på om ett så tätt hus kan vara friskt sa Niclas att man bör se till att ventilationen fungerar så att man hela tiden har lite undertryck i huset för då far inte den fuktiga inneluften i väggarna och husets väggar hålls friska.

Efter att vi hade bekantat oss med passivhuset fick vi ännu höra om solfångare, med vilka man kan värma vatten och om solpaneler av Mats Wiljander från Alternative Solutions och Christer Nyman från Soleco. Dessutom berättade Tom Allen om värmepumpar.