vad_vi_gor/klimatpiloterna/utmaningar/12_paverka_andra
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Hostlovviolspindling.jpg

Påverka andra med hjälp av Pippi

Vill du påverka någon annan är det bra att vara insatt i det du pratar om, beakta lyssnaren och inte skicka inte e-post då du är arg. Fler goda råd om kommunikation med andra finns här och här.

Påverka andra på Kokousmylly

I mars träffades Klimatpiloterna på Kokousmylly i Borgå. Stället var välvalt för det har nyligen beviljats det nordiska miljömärket Svanen. Inom ställets catering-verksamhet strävar man till att använda ekologiska och närproducerade råvaror. 

Under ett drygt års tid har vi tagit reda på hur vi kan minska vårt eget kolfotspår. Under den här tolfte kvällen funderade vi på hur vi kan påverka andra. Debatten har gått het också inom Klimatpilotgänget under vissa träffar men gänget har ändå trivts tillsammans. Det här är också en bra tumregel då du diskuterar med andra människor. Diskussionen får gärna vara livlig men det är bra att ändå hålla sig på god fot med sina diskussionsparter. Då en person blir riktigt arg går inte ens bra sakargument fram och du kan missa en viktigt bundsförvant. Speciellt viktigt är det att hålla det skrivna ordet på en saklig nivå eftersom e-post och Facebook-uppdateringar lätt kan kopieras och skickas vidare.

På Klimatpiloternas Slutseminarium ordnades en Paneldebatt och träffen på Kokousmylly utnyttjades till att fundera på frågor till beslutsfattare. Frågor som Klimatpiloterna har funderat på under projektets gång är anslutningsparkering, kommunal upphandling och lätt-trafikleder. Klimatpiloternas frågeställningar gav sedan upphov till livliga men sakliga diskussioner under Slutseminariet i april.