vad_vi_gor/klimatpiloterna/utmaningar
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/frostfjaril_host.jpg

 

Här under rubriken Utmaningar hittar du allt det som Klimatpiloterna har hållit på med under projektet. Vill du ta del av de råd Klimatpiloterna har fått hittas de i den här spalten och du kan klicka fram dem under Pippi-bilden.

En idé med det här projektet är att sprida vidare informationen om ett Klimatvänligt liv. Därför är det tillåtet för vem som helst att printa ut Tipsbladen och använda vid information om ett klimatvänligt liv. Nämn ändå gärna att du har fått bladen från Natur och Miljö.

En presentation om projektet hittar du här.

 

Utmaningarna

Deltagarna har under 2011-2012 träffats 12 gånger på olika ställen i östra Nyland. De bekantar sig med lokala klimatsmarta möjligheter och får hjälp och stöd att övervinna de problem och svårigheter som de som vill leva klimatvänligt stöter på. Till varje träff hör också en utmaning där Klimatpiloterna uppmuntras att testa något nytt eller ta reda på något.

Vi inom Klimatpiloterna har bland annat lagat Klimatsmart mat under ledning av Kenneth Oker-Blom, bekantat oss med Yrkesinstitutet Inveons Passivenergihus i Borgå och lärt oss köra energisnålt på Borgå Bilskola. Vi har diskuterat alternativ till bilkörning och klimatsmart, lokal semester och dessutom fått en kort introduktion till vårservice på cykeln. Vi har besökt Labby Gård och bekantat oss med närproducerad och ekologisk mat samt Slow Food-rörelsen. Vi har varit på avfallssafari på Östra Nylands Avfallsservice och vi har diskuterat konsumtion, Köp-Stopp samt återanvändning. Vi har lärt oss spara el och kollat hur mycket energi våra apparater drar med energiförbrukningsmätare av Motiva. Inför jul diskuterade vi Klimatvänlig jul med Martharådgivare Elisabeth Eriksson och inför sportlovet diskuterade vi Klimatsmart fritid. Som sista uppgift funderade vi på hur man kan påverka andra. På bilden diskuterar Klimatpiloterna frågor till kommunpolitiker inför vårt slutseminarium i april 2012.

Du kan läsa mer på vår webbplats www.klimatpiloterna.fi/om_projektet/. Där finns också presentation av Klimatpiloterna och bilder och mer information om varje utmaningsträff. All information om en klimatsmart livsstil, som vi tar fram för Klimatpiloterna, samlas också där.