vad_vi_gor/klimatpiloterna/kolfotspar/langa_resor_
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Host myrdimma.jpg

Långa semesterresor har olika stor betydelse för olika människor. Vissa personer trivs bra hemma och andra har stort behov av att komma bort under semestern. Du har kanske släkt och vänner långt borta och vill träffa dem. En resa med flyg någonstans långt borta är snabb, men orsakar ett stor kolfotavtryck. Bara flygresan kan mer än fördubbla ditt årliga kolfotspår. Jämför gärna med siffrorna och tabellerna som finns här bredvid.

Idén med projektet Klimatpiloterna har varit att deltagarna ska lära sig att leva lite annorlunda för att minska de växthusgasutsläpp deras liv orsakar. Vi har ändå inte ställt villkor för vilka ändringar deltagarna måste göra utan bara uppmanat dem att pröva på nya sätt att leva vardagen.

Vid uträkningen av slutresultatet valde vi att lämna bort semesterresorna. Åsikterna om resornas vara eller inte vara är väldigt delade. Betydelsen av de goda vanor som många Klimatpiloter har infört i sin vardag drunknar ändå då resornas utsläpp är med och egentligen borde resor delas upp på hela året eller ännu längre. Som exempel kan jag nämna min egen familj: Under de 16 år vi har varit 4 personer har vi åkt allesammans med flyg på semesterresa exakt 2 gånger. Jag må kanske ändå erkänna att om jag skulle ha varit deltagare och inte projektledare så skulle min familj nog inte ha flugit någonstans under uträkningsperioden. Men om man tänker efter är det också fel att pricka in resor utanför räkneperioden.

Jag vill ännu citera Jonnes (Natural Interest) ord till mig: "Hur ni än räknar och vad ni än tar med eller lämnar bort så finns det alltid någon som tycker att det blev fel".

Fundera ändå om det är nödvändigt att resa så långt. Ditt paradis kan finnas närmare än du tror!

Ha en skön semester!

Christel Lindblad, projektledare

 

Resultat med resorna medräknade

Då Klimatpiloternas kolfotspår skulle räknas ut diskuterade vi en hel del om vi skulle ta med semesterresor som råkat träffa in på uträkningsmånaderna eller inte. Här ovan kan ni ändå se hur mycket en semesterresa inverkar på kolfotspåret.

Efter diskussioner med Natural Interest och Klimatpiloterna beslöt vi att lämna bort semesterresorna. Det här därför att vi bedömer att en lång semesterresa inte är ett dagligt vardagsval utan något som borde delas upp på hela året eller, i vissa fall, på flera år. Då bör vi ändå komma ihåg att ett väldigt lätt sätt att minska sitt kolfotspår är just att lämna bort de långa semesterresorna. T.ex. en 5-personers familjs resa till Kanarieöarna ger ett kolfotspår på 14 137 kg CO2 e. Som jämförelse kan nämnas att då du flyger 1000 km ger det upphov till 302 kg CO2 e men då du åker samma sträcka med tåg orsakar du bara 50 kg CO2 e (uträknat enligt information från Natural Interest).

Nedan ser ni hur klimatpilotresultaten för trafik ser ut med långa resor medräknade.