vad_vi_gor/klimatpiloterna/kolfotspar
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Host amiral ronnbar.jpg

Kolfotspår eller växthusgasprofil innebär alla växthusgaser som det du konsumerar och gör ger upphov till. Normalfinländarens kolfotspår är enligt Natural Interest ungefär 13 00- 15 000 kg CO2 e (kilogram koldioxidekvivalenter, vilket innebär att man räknar om alla växthusgaser till att motsvara koldioxid).

 

Kolfotspår

Klimatpiloternas Kolfotspår är den mängd växthusgaser som deras levnadsvanor ger upphov till. Kolfotspåret anges som kg CO2 e (kilogram koldioxidekvivalenter). Hur det räknas ut finns förklarat under rubriken Kolfotspårsräkning. Resultaten finns presenterade under rubriken Resultat och jämförelser. Under projektets gång minskade Klimatpiloterna sina kolfotspår med 19 %.

  2011 2012 ÄNDRING
Boende 22 449 17 670 - 21 %
Bil 18 084 16 776 - 7 %
Övrig trafik 773 1022 + 32 %
Konsumtion 17 678 11 758 - 33 %
Livsmedel 8574 7423 - 13 %
Avfall 2966 2456 - 17 %
Sammanlagt 70 523 57 105 - 19 %