vad_vi_gor/klimatpiloterna
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Var koltrastbroder(1).jpg


Slutseminarium på Kulturhuset Grand i Borgå
Måndagen den 23 april 2012

Klimatpiloterna har nu för sin del avslutat projektet genom ett trevligt slutseminarium i Borgå. På tillställningen hälsades vi välkomna till Borgå av Stadsfullmäktiges ordförande Mikaela Nylander. Sedan presentareades projektet i bild och ord av Christel Lindblad.

Alla Klimatpiloter hade spänt sig lite för att de skulle få veta sina Kolfotspår av Jonne Hellgren från Natural Interest. Slutresultatet blev att de minskade sina kolfotspår med hela 19 %. Förändringen har varit mellan + 15 % och - 34 %.

Klimatpiloterna presenterades, svarade på frågor från publiken och fick diplom av Natur och Miljös verksamhetsledare Bernt Nordman. Några klimatvänliga tips från Klimatpiloterna var: Byt till grön el, sök en lämligare körrutt till jobbet, lär dig ekonomisk körstil, ät vegetariskt, fundera på om du behöver det du köper, odla egna grönsaker, isolera huset, sänk innetemperaturen, kolla inställningarna på jordvärme och andra apparater, sänk temperaturen i förvaringsutrymmen och rum som inte används, mm.

Klimatpiloterna hade också frågor till en beslutsfattarpanel bestående av Clara Lindqvist och Linda Karhinen från Sibbo, Kaj Bärlund och  Åsa Nystedt från Borgå samt Thomas Rosenberg från lovisa. Diskussionen leddes av Birgitta Ehrstén som är nyhetschef på Borgåbladet. Diskussionen handlade bland annat om kommunal upphandling, kollektivtrafik och planläggning.

Klimatpiloterna i Östra Nyland

Inom Natur och Miljös projekt Klimatpiloterna i Östra Nyland undersökte 13 östnyländska hushåll olika sätt att minska sina växthusgasutsläpp i vardagslivet. Som deltagare hade vi 2 hushåll från Lovisa, 3 hushåll från Borgå, 1 hushåll från Mäntsälä och 7 hushåll från Sibbo. Projektledaren Christel Lindblad är infödd östnylänning och bor i byn Box i Sibbo.

Mycket man gör i vardagen kan med rätt lite besvär göras på ett annat klimatvänligare sätt. Idén i det här projektet har dels varit att hitta det rätta sättet att vara klimatvänlig för våra Klimatpiloter och också att inspirera andra till att hitta sitt eget sätt att vara klimatvänlig. Vi vill inte skapa dåligt samvete och komma med pekpinnar utan ge information och uppmuntran. Dessutom vill vi hitta de klimatproblem som finns inom det östnyländska samhället och också lyfta fram bra klimatlösningar i östra Nyland.

Under projektets gång togs varje månad upp ett tema inom vilket Klimatpiloterna har en möjlighet att minska sitt kolfotspår. Klimatpiloterna träffades på olika ställen i östra Nyland och bekantade sig med klimatvänliga östnyländska lösningar. Dessutom fick de information om hur de kan ändra på sina vardagsvanor och vilken betydelse det har för deras kolfotspår. Klimatpiloterna utmanades sedan att testa på något nytt eller utföra en uppgift under den kommande månaden. Alla månaders teman, tipsblad om temat och referat från träffarna presenteras under rubriken Utmaningar.

Projektet startade 25 november 2010 och avslutades med ett slutseminarium måndagen den 23 april 2012.

Projektet är nu avslutat för Klimatpiloternas del. Resultaten finns framställda under rubriken Kolfotspår. Mer information fås från Natur och Miljös kontor.