om_oss/var_historia
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Var koltrastbroder(1).jpg
 

Natur och Miljös historia

Föreningen Natur och Miljös historia sträcker sig tillbaka till år 1970. Det sammanfaller med grundandet av Suomen Luonnonsuojeluliitto (Finlands naturskyddsförbund). Natur och Miljö samlade dels svenskspråkiga medlemmar från Finlands naturskyddsförening och dels personer aktiva inom Delegationen för hembygdsvård inom Svenska Landskommunernas i Finland Förbund.

Ett urval historiska artiklar

Handla miljövänligt lönar sig

Många bäckar små blir en stor å. Miljövänligt handlande har funnits på Natur och Miljö agenda allt sedan 1980-talet.

Lokal Agenda 21 med varierande framgång

Senast 1996 bör de flesta lokala myndigheter i varje land ha inlett ett samrådsförfarande med befolkningen och uppnått enighet om en ”lokal Agenda 21” för området i fråga. (Kap. 20 i Agenda 21, antagen vid FN.s konferens för miljö och utveckling i Rio de Janeiro 1992)

Sjuttio år med Finlands Natur, 2/2

Del 2/2 (1956–1969) Under femtio- och sextiotalet fortsatte naturskyddet att dominera innehållet i Finlands Natur, men småningom kom storskaliga miljöproblem, såsom oljeutsläpp, miljögifter och nedskräpningen med i bilden. Finlands Natur nr 5/2011.

Sjuttio år med Finlands Natur, 1/2

Del ½ (1941–1955) Faktaspäckade artiklar skrivna av tidens främsta naturvetare var ett dominerande inslag då Finlands Natur började utkomma under fyrtiotalet. Finlands Natur nr 4/2011

Charles Darwin sedd i dagens ljus

Charles Darwins bok ”Om arternas uppkomst genom naturligt urval” kan anses vara en av hörnstenarna för modern biologi. Finlands Natur nr 2/2009

Föregångare inom miljöpedagogik

Finlands första naturskola och Ungdomens miljöriksdag är exempel på vad Natur och Miljö åstadkommit på miljöpedagogikens område. Finlands Natur nr 4/2010.

Ständigt aktuella Östersjön

Östersjöns tillstånd, speciellt när det gäller skärgårdsvattnen, har ända sedan Natur och Miljö grundades utgjort ett tyngdpunktsområde i förbundets verksamhet. Finlands Natur nr 3/2010.

Naturskyddsframgångar under 40 år

NoM och de andra miljöorganisationerna spelade en viktig roll då nationalparksnätverket utvidgades, de statliga skyddsprogrammen förverkligades och vården av kulturbiotoperna kom igång. Finlands Natur nr 2/2010.

Proteströrelser blev miljövårdsföreningar

Åren efter att Natur och Miljö grundades 1970 blev viktiga för miljövårdsuppvaknandet i Svenskfinland. Finlands Natur nr 1/2010.

Plock ur historien

I samband med Natur och Miljös 30-årsjubileum år 2000 sammanställdes en jubileumsskrift, där några gamla NoM-aktiva reflekterar över förbundets historia och verksamhet. Nedan finns en del av artiklarna, som ingick i publikationen NoM 30 år, som sammanställdes av dåvarande ordföranden Hasse Svensson.

Så grundades Natur och Miljö

Natur och Miljö, dess föregångare och uppkomst sammanställd av Karin Hongell på basen av arkivmaterial.