om_oss/internationellt_samarbete
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Vinter talgoxar.jpg
 

Internationellt samarbete

Natur och Miljö arbetar främst nationellt, men är också medlem i de internationella nätverken EEB och IUCN och arbetar också aktivt tillsammans med miljöorganisationer i de andra nordiska länderna.

 

EEB, European Environmental  Bureau, är en gemensam oberoende takorganisation för omkring 140 miljöorganisationer i 31 europeiska länder. Den europeiska miljöbyrån har huvudkontor i Bryssel och arbetar främst gentemot parlamentet, kommissionen och rådet.

IUCN, Internationella naturvårdsunionen, är världens största miljöorganisation. IUCN främjar naturskydd och ett ekologiskt hållbart nyttjande av naturresurser. IUCN består av medborgarorganisationer och stater. Organisationen har ett regionalt kontor för Europa (RofE), som bl.a. arbetar gentemot EU. Den nationella IUCN-kommittén utgör ett samarbetsforum for IUCN:s finländska medlemmar. IUCN är en vetenskaplig organisation som bedriver tusentals forskningsprojekt över hela världen. IUCN tar bl.a. fram rödlistor över hotade arter för olika delar av världen och klassificeringskriterier för naturskyddsområden. Organisationen finansierar sitt arbete genom donationer från regeringar, företag, bolag, medlemsorganisationer och privatpersoner.

Natur och Miljö samarbetar även med nordiska syskonorganisationer, bl.a. Naturskyddsföreningen i Sverige, Danmarks naturfredningsforening och Norges Naturvernforbund och Landvernd på Island.

.