om_oss/foreningsdokument
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Varskedand(1).jpg
 

Centrala dokument för vår verksamhet

På Natur och Miljös årsmöten och förbundskongresser, vilka är våra beslutande organ,  fastställer våra medlemmar de dokument som ligger som grund för vår verksamhet.

Natur och Miljö rf:s stadgar

Stadgarna beskriver syfte och verksamhetsområde samt reglerar styrelse och ansvar.

Organistationsplan

Organisationsplanen klargör arbets- och ansvarsfördelningen samt beskriver den struktur förbundet behöver för att kunna förverkliga sitt syfte

Treårsplaner

Den treåriga verksamhets- och ekonomiplanen är ett strategiskt dokument som definierar våra verksamhetsområden, målsättningar och ekonomiska förutsättningar för en treårig tidsperiod. Planen fastställs på förbundskongressen.

Verksamhets- och ekonomiplan för 2018-2020

Verksamhets- och ekonomiplan för 2015-2017
Verksamhets- och ekonomiplan för 2012-2014
Verksamhets- och ekonomiplan för 2009-2011
Verksamhets- och ekonomiplan för 2006-2008
 

Årliga verksamhetsplaner

Verksamhetsplanen bygger på verksamhets- och ekonomiplanen och definierar utförligt våra verksamhetsområden samt målsättningar för det nämnda året. Budgeten är en prognos över framtida inkomster och utgifter enligt den i verksamhetsplanen definierade verksamheten.

Verksamhetsberättelser och bokslut

Verksamhetsberättelsen beskriver vår verksamhet för den definierade tidsperioden. Bokslutet är en sammanställning av inkomster och utgifter för samma tidsperiod.

Årsberättelser

Årsberättelserna är detaljerade beskrivningar av vår verksamhet under ett visst år.