malgrupper/press
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Ispafonster(1).jpg

Anne Antman

Miljövårdschef
Miljöpolitik, kampanjer
045 2700 316

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag har jobbat på Natur och Miljö med miljöpolitiska frågor sen 
januari 2013. Miljöpolitik är ett brett fält och just nu fokuserar vi 
på hållbara primärnäringar: jordbruk, skogsbruk och fiske. Tidigare 
jobbade jag inom jordbruksförvaltningen. Jag är agroforstmagister med 
miljövårdsvetenskap som huvudämne.

Sen barnsben har jag tyckt om att påta i jorden och röra mig i skog 
och mark. Mitt natur- och miljöintresse väcktes på allvar under 
skolåren då jag hade förmånen att delta i fantastiska 
naturexkursioner, som ordnades av Naturvetarklubben vid skolorna i 
Borgå. Nu gläder jag mig åt att upptäcka naturen på nytt tillsammans 
med min dotter.

Hållbar livsstil och hållbar konsumtion är hjärtefrågor för mig. I min 
egen vardag är idealen dock inte alltid så lätta att förverkliga, men 
vad skulle livet vara utan utmaningar?