malgrupper/press
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Var humla.jpg

Pia Bäckman

Naturskollärare
Naturskolan Uttern
Kontaktperson för huvudstadsregionen
050 462 9947

Jag jobbar som naturskollärare vid Naturskolan Uttern sedan augusti 2012. Min uppgift är att se till att barn och pedagoger från huvudstadsregionen får ta del av inspirerande uteundervisning i vår fina natur - ju fler, dessto bättre.

Det är mig du ska kontakta om du vill boka en naturskoldag till din barngrupp/klass eller om du är intresserad av att delta som naturskolans fadderklass under ett läsår med din klass i åk 3-4. Jag svarar även på frågor angående fortbildingar, och hjälper dig att skräddarsy en passlig fortbildningshelhet utgående från dina önskemål.