malgrupper/press
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Var koltrastbroder(1).jpg

Bernt Nordman

Verksamhetsledare
Bevakar miljöpolitiken på ett allmänt plan.
045 2700 313

Jag har jobbat som verksamhetsledare för Natur och Miljö sedan år 2001. Före det var jag ideellt engagerade i förbundet och medverkade även i andra miljöorganisationers verksamhet.

Jag har växt upp i Kimito, men är sedan studietiden bosatt i Helsingfors. Till utbildningen är jag agroforstmagister (Helsingfors universitet) med miljövårdsvetenskap som huvudämne.

Jag är en utpräglad generalist (motsats till specialist), som försöker följa med miljödebatten på en bred front.

Mitt miljöengagemang blommade upp i början av 1990-talet, under en tid av stark miljöoptimism, som bland annat manifesterades av Riokonferensen, då världens ledare enades om att en gång för alla göra slut på fattigdomen och miljöförstöringen.

Jag har försökt hålla kvar en del av optimismen, trots att tiderna har förändrats. Till miljörörelsens viktigaste budskap hör att var och en bär ansvar för framtiden: Vi kan alla i vår vardag göra val, som bidrar till en mer hållbar utveckling.

Att jobba professionellt med ideella frågor är ibland slitsamt. Då går jag ut i vår fantastiska natur och laddar mina batterier. Det är ju för livet som vi egentligen kämpar!