malgrupper/medlem/pa_remiss
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Kuusamoruska2.jpg
 

Begäran om utlåtande om utkast till nationell utvecklingsplan för blå bioekonomi

23.06.2016 kl. 15:45
Jord- och skogsbruksministeriet

Dnr: 1124.04.04.08.00/2016
DL: 2.9.2016

Kontaktperson på Natur och Miljö: Bernt Nordman