malgrupper/medlem/pa_remiss
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Host myrdimma.jpg
 

Begäran om utlåtande om utkast till ändring av förordningen om vattenvårdsförvaltning och SYKEs förslag om ändring av miljökvalitetsnormer gällande grundvatten

18.12.2015 kl. 11:39
Miljöministeriet

Dnr: YM044:00/2014

DL: 27.1.2016
Kontaktperson på Natur och Miljö: Bernt Nordman