malgrupper/medlem/pa_remiss
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Vinter Viktrask-Pickala a.jpg
 

Begäran om utlåtande om kommissionens förslag till fiskemöjligheter i östersjön år 2016

04.09.2015 kl. 14:03
JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET
MMM2015-00679
DL: 8.9.2015

Kontaktperson på Natur och Miljö: Bernt Nordman