malgrupper/medlem/pa_remiss
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Host myrdimma.jpg
 

Utkast till anvisningar för muddring och dumpning av muddermassor

29.10.2013 kl. 08:50
till miljöministeriet. DL 4.11.

Miljöministeriet håller på att förnya sina anvisningar om hur miljöeffekterna av muddring och dumpning av muddermassaor skall bedömas och förebyggas. De nuvarande anvisningarna från år 2004 har haft en central roll när miljötillstånd för större muddringar har formulerats. Anvisningarna innehåller bl.a. gränsvärden för miljöfarliga ämnen i sediment.

Ministeriets arbetsgrupp har bett intressenter kommentera ett utkast daterat den 21.10.2013. Den 28.10 ordnades ett hörande om utkastet. I det här skedet är beredande tjänstemän intresserade av att höra kommentarer om de övergripande linjerna.

Kontaktperson inom personalen: Bernt Nordman