malgrupper/medlem/pa_remiss
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Var koltrastbroder(1).jpg
 

Aktuella utlåtanden

Ministerier och andra myndigheter brukar be om utlåtanden av Natur och Miljö om politikprogram, strategier, lagsförslag, MKB-program, miljötillstånd, markanvändningsplaner och dylikt. På den här sidan kan du följa med vilka utlåtanden förbundets sakkunniga jobbar med för tillfället. Tag kontakt  med kansliet om du vill hjälpa till!

Remissvar under beredning

Begäran om utlåtande om utkast till förordning om jakt på gråsäl, östersjövikare, utter och europeisk bäver under jaktåren 2016-2017

Jord- och skogsbruksministeriets naturresursavdelning Dnr: 1109/01.03/2016 DL: 21.7.2016
28.06.2016 kl. 13:33

Begäran om utlåtande om utkast till nationell utvecklingsplan för blå bioekonomi

Jord- och skogsbruksministeriet Dnr: 1124.04.04.08.00/2016 DL: 2.9.2016
23.06.2016 kl. 15:45

Begäran om utlåtande om godkännande av ändring i LRTAP/tungmetallprotokollet YM6/34/2016

Miljöministeriet Dnr: YM6/34/2016 DL: 5.8.2016
09.06.2016 kl. 10:51

Förslag till kriterier för svanmärkning av livsmedelsindustrins rengöringsmedel

Ecolabel DL: 22.8.2016.
08.06.2016 kl. 11:34

Begäran om utlåtande om kommissionens förslag till fiskemöjligheter i östersjön år 2016

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET MMM2015-00679 DL: 8.9.2015
04.09.2015 kl. 14:03

Jord- och skogsbruksministeriets förordning gällande jaktförbud på sädgås under jaktåret 2015-2016

Jord- och skogsbruksministeriet Dnr: 948/13/2015 DL: 22.6.2015
03.06.2015 kl. 10:04

Internationella riktlinjer för FSC-kriterier

DL 31.3.2014
12.02.2014 kl. 11:55

Utkast till anvisningar för muddring och dumpning av muddermassor

till miljöministeriet. DL 4.11.
29.10.2013 kl. 08:50