malgrupper/medlem/forbundsmoten/forbundsmoten_2015
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Lingonier.jpg
 

KALLELSE TILL EXTRA FÖRBUNDSMÖTE OCH ORDINARIE ÅRSMÖTE

söndagen den 12 april 2015 kl 9.00
s/s Borea, Slottsgatan 72, Åbo

 

Kallelsen riktas till*

  • Egentliga medlemmar (lokalföreningar, Ålands Natur och Miljö)
  • Kommunmedlemmar
  • Understödande medlemmar
  • Enskilda personer som är anslutna direkt till förbundet**

*Personer som saknar rösträtt får gärna närvara på mötet.

**Personer som hör till en egentlig medlem har inte rösträtt utan representeras av lokalföreningens representant.


År 2015 ordnas undantagsvis två olika förbundsmöten. Det beror på att förbundet måste välja en ny förbundsordförande för återstoden av mandatperioden fram till nästa förbundskongress. Det skall enligt stadgarna (§ 13) ske på extra förbundsmöte. Därtill hålls ett ordinarie årsmöte där man behandlar stadgeenliga ärenden  (§ 11). Mötena hålls direkt efter varandra, på samma plats!

 

Ladda ner material om mötena:

Kallelse (9.2.2015) till mötena. Dokumentet innehåller praktisk info samt kontaktuppgifter till valberedningen.

Arbetsordning för de två olika mötena (godkända av styrelsen 7.2.2015).

 

Praktisk info

Kom till Åbo redan på lördag för Klimatkampanj Framstegens verkstad om klimatvänliga val. Senare på kvällen presenterar vi annan aktuell verksamhet och disktuerar informellt mötesärenden.

Övernattning på Hostel Bore natten mellan lördag och söndag. Pris 2-pers hytt 64,80 € eller 1-pers hytt 42,30 €. Bokning via Natur och Miljö i samband med anmälan till mötesveckoslutet.

Natur och Miljö bjuder på middagen på lördag kväll och på lunchen på söndag. Vi ersätter inte resor till och från mötet.

Mera information av Madeleine Blomqvist, tfn (09) 6122290.