malgrupper/medlem/forbundsmoten/forbundsmote_2019
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Vinter3-12.jpg

Förbundsmöte 2019

lör. 27 april

11.00  Avfärd med museibuss från Åbo

12.00  Exkursion på Lenholmen och fältlunch

14.45  Välkomstkaffe på Kirjais kursgård

15.30  Valbart program

            - besök på ekogård

            - båtutfärd till Brännskär

            - workshop om nya medlemsregistret

19.00  Middag

21.00  Fri samvaro

sön. 28 april

8.00  Morgonmål

9.00  Förbundsmötet börjar

12.00 Lunchpaus

16.00 Mötet avslutas och museibussen avgår till Åbo

 

Klicka här för mera info om lördagens program.

KALLELSE TILL STADGEENLIGT FÖRBUNDSMÖTE

söndagen den 28 april 2019 kl. 9.00–16.00

på Kirjais kursgård, Sarvviksvägen 29, Pargas

Kallelsen riktas till

  • Egentliga medlemmar (lokalföreningar, Ålands Natur och Miljö)
  • Kommunmedlemmar
  • Understödande medlemmar
  • Enskilda personer som är anslutna direkt till förbundet

Personer som hör till en lokalförening har inte rösträtt utan representeras av lokalföreningens utsedda representant.

Natur och Miljös styrelse har beslutat att sammankalla förbundets medlemmar till ett stadgeenligt förbundsmöte söndagen den 28 april i Pargas.

Möteshandlingarna följer samma modell som tidigare år: Bilaga A är styrelsens förslag till arbetsordning. Styrelsens beredning av de olika mötesärendena är uppdelad så att en bilaga endast gäller en punkt på arbetsordningen. Samtliga möteshandlingar publiceras nedan senast tre veckor före mötet.

På mötet väljs styrelsemedlemmar i stället för dem som är i tur att avgå, d.v.s. Birthe Weijola (suppleant Sandra Nestorova) och Anette Bäck (suppleant Mikaela Hermans) från Österbotten och Petra Granholm från Åland. I frågor gällande kandidatnominering, kontakta förbundsordförande Andrea Weckman. Kandidater kan även nomineras först på mötet.

Det går bra att kontakta styrelsemedlemmar eller verksamhetsledare Bernt Nordman i frågor gällande beredningen. Mötesförhandlingarna löper smidigare om eventuella ändringsförslag presenteras i skriftlig form, gärna i god tid före mötet.

Styrelsen vill påminna om att mötet är öppet för alla, men att endast personer som är direkt anslutna till förbundet samt personer som med fullmakt representerar en medlemsorganisation har rösträtt (och därmed även förslagsrätt) på mötet. En undertecknad fullmakt skall lämnas in senast på mötesplatsen.