malgrupper/medlem/forbundsmoten/forbundsmote2018
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Vinter talgoxar.jpg

lö 14.4 seminarium och middag

12.00 lunch

13.00 seminariet öppnas (program)

17.45 seminariet avslutas

18.00 aktivitetsmässa: lokalföreningar och förbundet presenterar verksamheten

19.00 middag* med program

21.00 fri samvaro/ öppet hus i Natur och Miljös kontor

sö 15.4 förbundsmötet

08.00 morgonmål

09.00 förbundsmötet börjar

12.00 lunchpaus

16.00 förbundsmötet avslutas

 

*deltagaravgift 30 euro per person. Faktureras i efterskott.

KALLELSE TILL STADGEENLIGT FÖRBUNDSMÖTE

söndagen den 15 april 2018 kl 9.00–16.00 (cirka)

i AV-festsalen, Annegatan 26, Helsingfors

 

Kallelsen riktas till

  • Egentliga medlemmar (lokalföreningar, Ålands Natur och Miljö)
  • Kommunmedlemmar
  • Understödande medlemmar
  • Enskilda personer som är anslutna direkt till förbundet

Personer som hör till en lokalförening har inte rösträtt utan representeras av lokalföreningens utsedda representant.

 

Natur och Miljös styrelse har beslutat att sammankalla förbundets medlemmar till ett stadgeenligt förbundsmöte söndagen den 15 april kl 9:00 i Helsingfors.

Möteshandlingarna följer samma modell som tidigare år: Bilaga A är styrelsens förslag till föredragningslista. Styrelsens beredning om de olika mötesärendena är uppdelad så att en bilaga endast gäller en punkt på föredragningslistan. Samtliga möteshandlingar publiceras på Natur och Miljös webbplats senast tre veckor före mötet.

På agendan finns också viktiga personval. På mötet väljs styrelsemedlemmar i stället för dem som är i tur att avgå: d.v.s. Alf-Peter Heino (suppleant Pia Prost) från Åboland och Jannika Reed (Petra Granholm) från Åland. I frågor gällande kandidatnominering, kontakta valberedningsutskottet, d.v.s. Charlotta Hagman (Åboland), Lotta Nummelin (Åland) och Jan Ekebom (Nyland). Kandidater kan nomineras även först på mötet.

Medlemmar får gärna kontakta styrelsemedlemmar eller verksamhetsledare Bernt Nordman i frågor gällande beredningen. Mötesförhandlingarna löper alltid smidigare om eventuella ändringsförslag presenteras i skriftlig form, gärna i god tid före mötet.

Styrelsen vill påminna om att mötet är öppet för alla, men att endast personer som är direkt anslutna till förbundet eller personer som med fullmakt representerar en medlemsorganisation har rösträtt (och därmed även förslagsrätt) på mötet. En undertecknad fullmakt skall lämnas in senast på mötesplatsen.

Här kan du ladda ner ett underlag för fullmakt.