malgrupper/medlem/forbundsmoten/forbundskongress_2017
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/frostfjaril_host.jpg

Lördag 6 maj utfärd och seminarium

09.30 Samling på Pensionat Solhems brygga

Båttransport till Kobba Klintar

10:30 Guidad tur

11:00-16:45 Framtidsseminarium i Kobbabåken

Lätt lunch

17:00 Samling på Kobba Klintars brygga

Båttransport till Pensionat Solhem

18:00–20:00 Middag på Pensionat Solhem

Tal och underhållning

20:00 Mingel, fri samvaro, diskussion om mötesärenden

21.00 Kvällsmål

Söndag 7 maj i Sjöfartsmuseets auditorium

08:30 Busstransport från Pensionat Solhem

08:30 Registreringen av mötesdeltagare inleds i Sjöfartsmuséet

9.00–13:30 Mötesförhandlingar

OBS! bara kort kaffepaus, ingen lunch!

Promenad till färjterminalen (Viking Line)

Vi stakar ut en ny kurs för Natur och Miljö på lotsstatioinen Kobba Klintar.

KALLELSE TILL STADGEENLIG FÖRBUNDSKONGRESS

söndagen den 7 maj 2017 kl 9.00–13:30

i Sjöfartsmuseets auditorium, Hamngatan 2, Mariehamn

Kallelsen* riktas till

  • Egentliga medlemmar (lokalföreningar, Ålands Natur och Miljö)
  • Kommunmedlemmar
  • Understödande medlemmar
  • Enskilda personer som är anslutna direkt till förbundet**

* Personer som saknar rösträtt får gärna närvara på mötet.

** Personer som hör till en egentlig medlem har inte rösträtt utan representeras av lokalföreningens representant.

 

Natur och Miljös styrelse har beslutat att sammankalla förbundets medlemmar till en stadgeenlig förbundskongress söndagen den 7 maj kl 9:00 i Mariehamn.

Möteshandlingarna följer samma modell som tidigare år: Bilaga A är styrelsens förslag till föredragningslista. Styrelsens beredning om de olika mötesärendena är uppdelad så att en bilaga endast gäller en punkt på föredragningslistan. Samtliga möteshandlingar publiceras på Natur och Miljös webbplats senast tre veckor före mötet (se nedan).

På agendan finns också viktiga personval. Förutom en ny förbundsordförande väljs styrelsemedlemmar i stället för dem som är i tur att avgå: Henna Timonen, Jon Lindström (suppl), Anders Albrecht, Marianne Fred (suppl), Anette Bäck och Sara Kåll (suppl). I frågor gällande kandidatnominering, kontakta förbundsordförande Jan Ekebom. Kandidater kan nomineras även först på mötet.

Medlemmar får gärna kontakta styrelsemedlemmar eller verksamhetsledare Bernt Nordman i frågor gällande beredningen. Mötesförhandlingarna löper alltid smidigare om eventuella ändringsförslag presenteras i skriftlig form, gärna i god tid före mötet. På grund av färjornas tidtabeller har vi tyvärr väldigt lite tid för fri diskussion under mötet på söndag.

Här hittar du anmälningsblanketten till förbundskongressen.