malgrupper/medlem/forbundsmoten/forbundskongress_2014
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Lingonier.jpg

Anmälningar

Anmäl dig genast här och helst före den 4 april, så att vi kan ordna det praktiska gällande måltider och övernattning. Kanslisekreterare Madeleine Blomqvist, tfn (09) 6122290, madeleine.blomqvist ( at  )naturochmiljo.fi svarar gärna på frågor.

 

Platsen

Förbundskongressen ordnas på Haltia, Finlands naturcenter, som drivs av Forststyrelsen. Haltia finns i Esbo, inne i hjärtat av Noux nationalpark. Adressen är Nouxvägen 84, 02820 Esbo. Haltia ligger cirka 35 kilometer mot NW från Helsingfors centrum. Du kan bekanta sig med Haltia på webben: http://www.haltia.com

Resor

Man kommer lätt till och från Haltia med kollektivtrafik. Natur och Miljö ordnar därför ingen gemensam transport. Deltagarna står själva för resekostnaderna. Nedan några tips:

En direkt buss (Åbergin linja) från Helsingfors centrum till Haltia avgår på lördag och söndag kl 9.30 från Kiasmas turistbusshållplats. Meddela gärna kansliet om du kommer med denna buss på lördag morgon, så att vi kan reservera platser i bussen.

Från Esbo centrum, som ligger vid kustbanan och där både lokaltåg och snabbtågen mellan Hfors och Åbo stannar, går lokalbuss 85 till och från Haltia. Bussen avgår cirka en gång i timmen. Från Haltia avgår den sista bussen cirka kl 21.45.

Bussarnas och lokaltågens tidtabeller finns på webbtjänsten www.reittiopas.fi.

Övernattning

Natur och Miljö har reserverat övernattningsmöjligheter för natten mellan lördag och söndag på Solvalla, som ligger på gångavstånd från Haltia. Du skall boka rum via Natur och Miljös kansli/ Madeleine Blomqvist. Priset för ett dubbelrum är 60 euro/ person. I priset ingår morgonmål. Betalning sker via faktura efter mötet.

Mat

Inom ramen för förbundskongressen bjuder Natur och Miljö på följande måltider (matdrycker betalar man själv):

lördag 26.4  lunch och middag på restaurang Haltia

                     kvällsmål på Solvalla

söndag 27.4 morgonmål på Solvalla (för dem som övernattar)

                 lunch på restaurang Haltia

Meddela om eventuella dieter i samband med anmälan!

Naturutfärder

Naturutfärd 1, start kl. 10.00, ca 6 timmar

För den som vill uppleva Noux nationalpark ”på riktigt”. Jan Åström som känner nationalparken som sina egna fickor leder en hurtig vandring (25 km) i den utmanande terrängen i Noux. Egen matsäck med. Väderreservation.

Naturutfärd 2, start kl 13, ca 2 timmar

Paddling på Noux Långträsk. Eva-Lotta Backman-Winqvist fungerar som guide. Genomförs om isen gått. Kanothyra cirka 30 euro/ person faktureras av deltagarna.

Presentationer

LÖ 16–18 i auditoriet

På förbundskongressen träffas personalen, styrelsen och medlemskåren. En viktig målsättning är att öka dialogen och utbyta information om vad som händer på olika håll i Svenskfinland. Vi har reserverat rejält med tid på lördag eftermiddag och kväll för korta presentationer och diskussioner.

Varje lokalförening får under 10 minuter presentera sin verksamhet
Personalen berättar om det som Natur och Miljö jobbar med just nu

Diskussion om treårsplan

LÖ 19–21 i auditoriet

På förbundskongressen på söndagen skall en ny treårsplan godkännas. På lördag kväll presenterar verksamhetsledaren och styrelsen förslaget till huvudkampanj och andra strategiska förslag. Utnyttja gärna tillfället till att fråga och kommentera, så går själva mötet på söndag ännu smidigare.

Förbundsmötet

SÖ 9–15 (ca) i auditoriet

Förbundsmötet hålls i Haltias auditorium. På mötet behandlas de ärenden som nämnts i kallelsen. Inga motioner har lämnats in inom utsatt datum. Föredragningslistan och alla möteshandlingar finns nu på Natur och Miljös webbplats under fliken Medlem. Det är fritt fram för alla medlemmar att närvara, men rösträtt har endast personer som hör direkt till förbundet eller som med fullmakt representerar en lokalförening, medlemskommun eller en understödande organisation. Fullmakter skall lämnas in senast på mötet, men skicka gärna in dem på förhand till kansliet!

Valberedningen

Förbundsordföranden leder styrelsens arbete och fungerar som förbundets språkrör. Ordinarie mandatperiod för en förbundsordförande är tre år, dvs. perioden mellan två förbundskongresser. Vår nuvarande ordförande Camilla Strandberg-Panelius ställer inte upp för omval.

tidigare förbundsordföranden:         period:

Camilla Strandberg-Panelius            2012-2014

Stig Johansson                             2011-2012

Christell Åström                            2008-2011

Tom Gullberg                               2002-2008

När detta brev går i tryck har valberedningen inte ännu presenterat ett förslag till ny förbundsordförande. Valberedningen tar gärna emot tips!

Christell Åström              eko.cia ( at)kolumbus.fi       0407669179

Patrik Byholm                patrik.byholm ( at) novia.fi    0503466865

Naturskola för barn

Under mötesförhandlingarna på söndag (kl. 9–12 och kl. 13–15) ordnar våra naturskollärare utomhusprogram för barnen. Förhandsanmälan är obligatorisk för att vi skall kunna planera verksamheten.

Guidad tur i Haltia

Genast efter mötet, ca kl 15.30

När mötesförhandlingarna avslutats finns det ännu möjlighet att bekanta dig med Haltias enastående arkitektur och utställningar. Den guidade rundturen varar cirka en timme.

 

 

Natur och Miljös framtid formas  i Noux 26-27 april 2014

Natur och Miljös medlemmar samlas till ordinarie förbundskongress söndagen den 27 april på Finlands naturcenter Haltia i Noux (Esbo). Vi hoppas att många har möjlighet att komma med till Noux redan föregående dag för att uppleva den enastående naturen, knyta kontakter och diskutera förbundets verksamhet med styrelsen och personalen. Gemensam övernattning natten mellan lördag och söndag ordnas på Sovalla.

 

Program

lördag 26 april

10.00          Naturutfärd 1

12.00          Lunch

13.00          Naturutfärd 2

15.00          Kaffe

15.30          Förbundskongressen öppnas

Deltagarna presenterar sig

Lokalföreningarna berättar om sin verksamhet

Personalen informerar om förbundets verksamhet

18.00          Middag

19.00          Presentation av förslaget till treårsplan

21.00          Kvällsmål och fri samvaro

                 Övernattning på Solvalla

 

söndag 27 april

8.00            Morgonmål för dem som övernattar

9.00            Förbundskongress, mötesförhandlingar*

12.00          Lunchpaus

13.00          Förbundskongress fortsätter*

15.30 (ca)    Guidad rundtur i Haltia

16.30 (ca)    Förbundskongressen avslutas.

 

* Medan mötesförhandlingarna pågår i auditoriet ordnas naturskolprogram för de barn som anmälts på förhand.

 

Förbundskongressen

Alla medlemmar är välkomna att närvara vid mötet, men endast följande personer kan delta med rösträtt:

  • personer som hört direkt till förbundet och som fyllt 15 år. En person kan med fullmakt representera högst en annan medlem.
  • representanter för lokalföreningarna (fullmakt krävs)
  • representanter för medlemskommuner (fullmakt krävs)
  • representanter för understödande organisationer (fullmakt krävs)

Beredningen av ärenden görs av styrelsen. I slutet av februari skickades den officiella kallelsen ut och i enlighet med stadgarna annonserade vi också om mötet i Hbl. Genom att lämna in en motion kan en medlem i Natur och Miljö ta upp en fråga till behandling. Inga motioner har lämnats in inom utsatt tid, dvs. inom januari månad..

Personval

På förbundskongressen väljs en förbundsordförande för tre år. Bland de ordinarie styrelsemedlemmarna är Jon Lindström och Frank Hoverfelt från Nyland i tur att avgå. Valberedningen som består av Cia Åström och Patrik Byholm har börjat sondera terrängen och tar gärna emot tips om bra kandidater. Kontaktuppgifter till valberedningen fås från Natur och Miljös kansli.

 

Möteshandlingarna

Klicka på länken för att ladda ner möteshandlingarna i pdf-format.

Bilaga 1, Mötets arbetsordning

Bilaga 2, Årsberättelse 2013

Bilaga 3, Verksamhetsberättelse och bokslut 2013

Bilaga 4, Revisionsberättelse

Bilaga 5, Val av förbundsordförande

Bilaga 6, Val av styrelsemedlemmar

Bilaga 7, Val av revisorer och verksamhetsgranskare

Bilaga 8, Arvoden för förtroendevalda

Bilaga 9, Medlemsavgifter för år 2015

Bilaga 10, Utredning om regionkontor i Vasa

(Bilaga 11) Ingen bilaga kommer att sammanställas, eftersom inga nya motioner lämnats in inom utsatt tid.

Bilaga 12, Verksamhets- och ekonomiplan 2015-2017

Bilaga 13, Verksamhetsplan och budget 2015