malgrupper/medlem/forbundsmoten/extra_forbundskongress_2012
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Host myrdimma.jpg
 

Extra årsmöte i Vasa 14 april 2012

Natur och Miljös medlemmar samlades till extra årsmöte den 14 april 2012 på Terranova i Vasa (Museigatan 3). Mötesförhandlingarna började kl 13.00, men på förmiddagen presenterade personalen aktuella kampanjer och vår verksamhet.

På mötet behandlades ordinarie årsmötesärenden samt val av ny förbundsordförande efter Stig Johansson. Möteshandlingarna finns nedan i elektroniskt format.

Röstberättigade på Natur och Miljös årsmöte är lokalföreningarnas delegater, personer som är direktansluta medlemmar i förbundet samt representanter för medlemskommuner och understödande organisationer.

 

Bilaga 1, 26.03.2012
    Styrelsens förslag till arbetsordning
    Bilaga 1, Styrelsens förslag till mötets arbetsordning.pdf

Bilaga 10, 21.03.2012
    Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för år 2013
    Bilaga 10, Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för år 2013.pdf

Bilaga 2, 21.03.2012
    Styrelsens förslag till årsberättelse för år 2011
    Bilaga 2, Styrelsens förslag till årsberättelse för år 2011.pdf

Bilaga 3, 21.03.2012
    Styrelsens förslag till verksamhetsberättelse och bokslut för år 2011
    Bilaga 3, Styrelsens förslag till verksamhetsberättelse och bokslut för år 2011.pdf

Bilaga 4, 21.03.2012
    Valberedningens förslag till val av förbundsordförande
    Bilaga 4, Revisionsberättelse för år 2011.pdf

Bilaga 5, 21.03.2012
    Valberedningens förslag till val av förbundsordförande
    Bilaga 5, Valberedningens förslag till val av förbundsordförande.pdf

Bilaga 6, 21.03.2012
    Valberedningens förslag till val av styrelsemedlemmar
   Bilaga 6, Valberedningens förslag till val av styrelsemedlemmar.pdf

Bilaga 7, 21.03.2012
    Styrelsens förslag till två revisorer jämte suppleant
    Bilaga 7, Styrelsens förslag till två revisorer jämte suppleant.pdf

Bilaga 8, 21.03.2012
    Styrelsens förslag till arvoden för förtroendevalda
    Bilaga 8, Styrelsens förslag till arvoden för förtroendevalda.pdf

Bilaga 9, 21.03.2012
    Styrelsens förslag till medlemsavgifter för år 2013
    Bilaga 9, Styrelsens förslag till medlemsavgifter för år 2013.pdf

Fullmakt, 26.03.2012
    Färdig blankett för fullmakter
    Underlag för fullmakt.doc

Infobrev 20-3-2012, 21.03.2012
    information om praktiska arrangemang och anvisning om anmälning.
    Infobrev 20-3-2012.pdf

Kallelse, 13.02.2012
    Kallelse till extra förbundsmöte 2012
    Kallelse extra förbundsmöte_slutlig.pdf

Tillägg till bilaga 5, 12.04.2012
    Valberedningens förslag till förbundsordförande
    Förbundsordförande.pdf