malgrupper/medlem/forbundsmoten/arsmote_2016
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Lingonier.jpg

Årsmöte 2016


Årsmötet ordnas på ungdomscentret Villa Elba i Karleby. Adressen är Sandstrandsvägen 60. Du kan bekanta sig med stället på webbsajten http://www.villaelba.fi/sv_SE/

 

Program

lö 9.4 kl 11:00-12:00 Lunch i Villa Elbas matsal

lö 9.4 kl 12:00-17:30 Naturutfärd: Mattias Kanckos guidar oss längs en del av Utterleden i Lappfors

lö 9.4 kl 18:00-19:00 Middag i Villa Elbas matsal

lö 9.4 kl 19:00-21:00 Presentation av förbundets och lokalföreningarnas verksamhet i Elbasalen

lö kväll Bastu och fri samvaro

 

sö 10.4 kl 09:00-16:00 Årsmöte i Elbasalen

sö 10.4 kl 12:00-13:00 Lunch

sö 10.4 kl 9-12, 13-16 Naturskola för barn

sö 10.4 kl 16:00 Gemensam busstransport till tågstationen

 

Anmäl dig här.

KALLELSE TILL STADGEENLIGT ÅRSMÖTE

söndagen den 10 april 2016 kl 9.00 – cirka 16:00

Ungdomscentra Villa Elba, Karleby

 

Kallelsen* riktas till

  • Egentliga medlemmar (lokalföreningar, Ålands Natur och Miljö)
  • Kommunmedlemmar
  • Understödande medlemmar
  • Enskilda personer som är anslutna direkt till förbundet**

* Personer som saknar rösträtt får gärna närvara på mötet.

** Personer som hör till en egentlig medlem har inte rösträtt utan representeras av lokalföreningens representant.

 

Natur och Miljös styrelse har på sitt möte den 8 mars 2016 beslutat att sammankalla förbundets medlemmar till ett stadgeenligt årsmöte.

Möteshandlingarna följer samma modell som tidigare år: Bilaga A är styrelsens förslag till föredragningslista. Styrelsens beredning till de olika punkterna är uppdelad så att en bilaga gäller endast en punkt på föredragningslistan. Bilagorna är numrerade med bokstäver.

Samtliga möteshandlingar publiceras på Natur och Miljös webbplats senast tre veckor före mötet (se nedan). Sonja Grönholm utsågs av förbundsmötet 2015 att sköta valberedningen. Hon arbetar oberoende av styrelsen och presenterar sitt förslag val av styrelsemedlemmar så fort det är klart. I enlighet med stadgarna kan kandidater nomineras även först på mötet.

Styrelsen uppmuntrar medlemmarna att kontakta styrelsemedlemmar eller verksamhetsledare Bernt Nordman om det finns frågor gällande beredningen. Mötesförhandlingarna löper alltid smidigare om eventuella ändringsförslag presenteras i skriftlig form, gärna i god tid före mötet.

 

Här hittar du anmälningsblanketten till årsmötet.

MÖTESHANDLINGAR

Möteshandlingarna har beretts av styrelsen. Du kan ladda ner dem genom att klicka på länken.

 

Bilaga a, Förslag till mötets arbetsordning

Bilaga b, Årsberättelse 2015 (Ännu under arbete)

Bilaga c, Verksamhetsberättelse 2015

Bilaga d, Revisionsberättelse 2015

Bilaga e, Valberedningens förslag gällande val av styrelsemedlemmar (Ännu under arbete)

Bilaga f, Förslag till val av revisorer och verksamhetsgranskare

Bilaga g, Förslag till arvoden för förtroendevalda

Bilaga h, Förslag till medlemsavgifter för år 2017

Bilaga i, Diskussionsunderlag om medlemsavgiftsreform

Bilaga j, Förslag till verksamhetsplan och budget för år 2017

Bilaga k, Riktlinjer för treårsplan 2018-2020

 

Underlag för fullmakt