malgrupper/medlem/forbundsmoten/arsmote_2013
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Ispafonster(1).jpg
 

Natur och Miljös medlemmar samlas till årsmöte 2013

lördagen den 13 april kl 13.00
på Ålands folkhögskola, Folkhögskolevägen 41 i Pålsböle

Röstberättigade på Natur och Miljös årsmöte är lokalföreningarnas delegater, personer som är direktansluta medlemmar i förbundet samt representanter för medlemskommuner och understödande organisationer. Här finns en länk till ett färdigt fullmaktsdokument.

Programmet är planerat så att man kan komma från fastlandet till Åland med kvällsbåten från Åbo på fredag (12.4) kväll och återvända till Åbo på söndag (14.4) kväll.

 

 

Möteshandlingar

Bilaga 1: Styrelsens förslag till mötets arbetsordning

Bilaga 2: Styrelsens förslag till årsberättelse 2012

Bilaga 3: Styrelsens förslag till verksamhetsberättelse och bokslut för år 2012

Bilaga 4: Revisionsberättelse

Bilaga 5: Valberedningens förslag till val av styrelsemedlemmar

Bilaga 5NY: Valberedningens kompletterade förslag (uppdaterad 10.4.2013)

Bilaga 6: Förslag till revisorer

Bilaga 7: Styrelsens förslag till arvoden för förtroendevalda

Bilaga 8: Styrelsens förslag till medlemsavgifter för år 2014

Bilaga 9: Motion från Sydbottens NoM

Bilaga 10: Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget 2014