malgrupper/medlem/forbundsmoten/anmalning2018
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Vinter mot det okaenda.jpg

Anmälan förbundsmötet i Helsingfors 14-15 april 2018

Förbundsmötesveckoslutet är indelat i två delar: Vi inleder med ett öppet seminarium som har en egen anmälningsblankett. Sedan följer middagen och annat program som riktar sig till medlemmar i förbundet. För dem som behöver logi för natten mellan lördag och söndag har vi reserverat rum i ett förmånligt hotell nära mötesplatsen. Beställ rummet via oss i samband med anmälan.

Varje medlem har rätt att delta i förbundsmötets mötesförhandlingar på söndag även oanmäld, men för smidiga luncharrangemang önskar vi förhandsanmälan.

Avgifterna för middagen och övernattning faktureras efter mötet enligt bindande anmälan.

Jag deltar i förjande programpunkter och måltider:
Skriv siffran 8 med bokstäver: