malgrupper/medlem/din_miljodrom/natur_och_miljos_beslut
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Sommar blabar.jpg
 

Hur fattar Natur och Miljö beslut om att hjälpa?

 

Natur och Miljös styrelse behandlar preliminära planer som grupper skickat. Styrelsemöten hålls med ca 1-2 månaders mellanrum. Du och din grupp får gärna själva presentera er plan på mötet.

Styrelsen tar ställning till om den preliminära planen är i enlighet med Natur och Miljös värderingar och principer för verksamheten, om planen är realistisk och om det finns förutsättningar att uppnå målet. Dessutom tar styrelsen ställning till om förbundet har de resurser som behövs för att kunna arbeta framgångsrikt med frågan.

Eftersom förbundets resurser är begränsade kan vi engagera oss endast i ett fåtal lokala frågor samtidigt. Vi välkomnar initiativ från alla delar av Svenskfinland.