malgrupper/medlem/din_miljodrom/hurdan_miljodrom_
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Sommar skogsstjärna.jpg
 

Hurdan miljödröm?

Vilken är din miljödröm?

Natur och Miljö kan hjälpa till om du vill att:

  • en kommun, ett landskap, en statlig myndighet eller ett specificerat företag ska fatta ett visst beslut
  • en viss grupp människor ska göra ett miljövänligt val eller utföra en viss handling.

Några exempel på konkreta mål som Natur och Miljö kunde hjälpa till att försöka uppnå är:

  • skydd av en värdefull naturmiljö
  • bevarande av en rekreationsskog
  • mera vegetarisk mat i kommunens skolor
  • mera ekovaror i en lokal matbutik
  • att alla i en by slutar använda syntetiska bekämpningsmedel i sina trädgårdar