malgrupper/medlem/din_miljodrom/hurdan_hjalp_
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Sommar guldvingar.jpg
 

Hurdan hjälp kan du få av Natur och Miljö?

En lokal fråga kan vara relevant i mycket större sammanhang. En lyckad kampanj kan sätta större bollar i rullning. Det finns många som vill hjälpa till, bara de får veta hur.

I Natur och Miljös organisation finns flera relevanta nivåer: På förbundsnivån har vi en styrelse som leder verksamheten och anställda som har en mångsidig kompetens och ett bra nätverk. Natur och Miljö har goda kontaktar till andra nationella miljöorganisationer och till finlandssvenska förbund.

På lokalnivån har vi etablerade lokalföreningar. På vissa orter finns också olika slags nätverk och grupper. Och så har vi förstås de enskilda medlemmarna i Natur och Miljö. Alla de här är potentiella partners i lokala kampanjer!

Sammantaget förfogar vi över mycket kunskap, många färdigheter och ett stort nätverk av kontakter. Nu gäller det att ta vara på möjligheterna och aktivera nätverken!

Exempel på resurser som Natur och Miljö kan bidra med

  • Personer med sakkunskap om miljölagstiftning, beslutsprocesser och miljöfrågor
  • Personer med erfarenhet av att jobba med kampanjer
  • Kommunikationsplattformer: webbsajt, facebook, epostlistor
  • Kontakter till media
  • Mötesutrymmen, arbetsutrymmen