malgrupper/medlem/din_miljodrom/din_plan
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Sommar ormbunksrotfjaeril.jpg
 

Vad ska du göra för att få hjälp?

Första steget då du vill börja jobba med en lokal miljöfråga är att leta efter några andra människor som vill jobba med samma sak. 

Ta kontakt med lokalföreningen på din ort eller Natur och Miljös kansli om du vill ha hjälp att hitta likasinnade.

När du har hittat några människor som delar din miljödröm är det dags att sitta ned och skriva en fritt formulerad, preliminär plan till Natur och Miljö.

Planen ska ge svar på följande frågor:

  • Vad är problemet?
  • Vad är målet?
  • Vilken är målgruppen?
  • Vilken verksamhet skulle behövas för att uppnå målet?
  • Under vilken tidsperiod borde verksamheten genomföras?

Det lönar sig att fundera noggrant på vilket mål ni vill uppnå. Målet borde vara lätt att kommunicera i ord och bild. Då är det lättre att engagera många människor i frågan. Målet får gärna vara konkret och mätbart, så att man kan visa när det har uppnåtts.

Redan i det här skedet är det bra att fundera på era egna resurser. Natur och Miljö kan ge hjälp och stöd, men den lokala gruppen har alltid en central roll i verksamheten.

Skicka planen och era kontaktuppgifter per e-post till kansliet( at )naturochmiljo.fi.