malgrupper/larare/undervisningsmaterial/milleniemal_7
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Sommar spegling-17.jpg

Länkar till information om millenniemålen

 

Den här länken för dig till UNDP:s svenska sida. Här finns mycket information på svenska om millenniemålen. På samma sida hittas även ett fint informativt undervisningsmaterial för skolor. http://www.millenniemalen.nu/

 

 

 

Mot nya globala mål -FN:s millenniemål 7

 

FN:s millenniedaklaration år 2000 gav oss åtta världsomspännande mål som skulle göra världen till en bättre plats. Ett av de åtta målen, millenniemål sju, handlar om det som är kärnan i Natur och miljös arbete: hur våra samhällen borde utvecklas på ett hållbart sätt utan att miljön förorenas, naturen utarmas och naturresurserna tar slut.

 

I det här materialet behandlar vi millenniemål sju. Vi presenterar bakgrunds information och visar med hjälp av exempel hur man runt om i världen arbetat för att uppnå målet runt om i världen. De olika exemplena har tidigare även presenterats i tidningen Finlands Natur. Läs gärna orginal artiklarna nedan.  

 

Materialet riktar sig främst till ungdomar i åldern 13 - 18 år. I materialet ingår uppgifter som kan lösas på egenhand eller i grupp. Uppgifter som markerats med en asterisk innebär att eleverna behöver utgå från annan information än den som presenteras i materialet för att kunna besvara uppgifterna. Under december 2013 kommer en lista på länkar som behandlar millenneimålen att läggas ut på den här webplatsen. 

 

Materialet kan gratis laddas ner som pdf eller beställas i pappersversion från Natur och Miljös kansli till självkostnadspris. 

Artikelserie ur Finlands Natur 2013 

 

Ekologisk flygfrukt från Afrika


Ananas, mango, bananer, kaffe och kryddor. Få ställen är bättre att odla dem än i Uganda. Det har man insett på många håll i världen. Man köper dem gärna. Om de är märkta som ekologiska. Finlands Natur nr 4/2013
Carl-Axel Fall

 

Kina växer


Kina står inför många utmaningar för att kunna försörja den växande befolkningen. Det råder brist på odlingsmark, vattnet är förorenat och den biologiska mångfalden minskar. Finlands Natur nr 4/2013
Frida Karlsson

 

Vattenbristen drabbar de fattigaste

 

Tänk dig att inte kunna tvätta händerna, dricka när du är törstig eller använda en vanlig toalett. Vattenbristen är en tickande bomb i allt större delar av världen. Finlands Natur nr 3/2013.
Julia Wiraeus

 

Hög tid att agera för skogarna


En levande regnskog eller mat på bordet? Det här är ett val många människor i tredje världen står inför. Utfallet är klart. Globalt värdefulla skogar röjs för att ge utrymme för jordbruk.
Jessica Suni

Digitaltekniken i uländer

 

Än så länge har digitaltekniken till stor del nått utvecklingsländerna i form av miljöfarligt och hälsovådligt elektroniskt avfall. Avfall som vi konsumenter i industriländerna gett upphov till. Finlands Natur nr 2/2013
Linus Atarah

 

Finland är inte oskyldigt

 

Trots att avfallshanteringen i Finland håller hög standard finns det belägg för att elektronikavfall även från vårt land hittar sin väg till utvecklingsländernas soptippar. Finlands Natur nr 3/2013
Magnus Östman

 

Fångad dimma bevattnar hotad skog

 

Byborna i ökenlandskapet Atiquipa på Perus västkust har kullarna, havet och dimman att tacka för sin växtlighet. Inom ett finländskt biståndsprojekt jobbar byborna för att plantera mer skog på de karga kullarna. Finlands Natur nr 1/2013
Luzilla Backa

 

Här går pungdjuren säkra


Att flytta friska djurpopulationer ut till fredade, isolerade öar är en lösning Australien gått in för när den ursprungliga faunan trängs tillbaka av introducerade rovdjur och sjukdomar. Finlands Natur nr1/2013
Tobias Pettersson