malgrupper/larare/undervisningsmaterial
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/755_120_tickor.jpg

Miljöjournalisten

Miljöjournalisten är ett läromedel som kombinerar journalistik och miljökunskap på ett nytt och fräscht sätt. Vi erbjuder det gratis till lärare i högstadier och gymnasier.

Som stöd för Miljöjournalisten har vi öppnat webbsidan www.miljojournalisten.fi med bl.a. länklistor för varje övning och tips för hur läromedlet kan utnyttjas i undervisningen. Beställningsinfo finns på webbsidan.

Miljöjournalisten har producerats av Natur och Miljö och Tidningen i skolan.

 

 

 

Kunskapsbanken för miljöansvar finns det samlat aktörer som främjar miljöansvar och arbetar med miljöfostran i Nyland samt deras serviceutbud. Se här: www.hyria.fi/osaamispankki/pa_svenska

En mångformig värld
är en bättre värld

2010 utsågs av FN till ett internationellt temaår för bevarande av biodiversiteten. Vårt temahäfte 2010 handlar om biologisk mångfald ur många synvinklar.

Målgrupp:
Unga och vuxna

Författare:
Magnus Östman(red)

Format: A4

Sidantal:24

Storlek: 2 Mb (pdf)

Beställ temahäftet

Ladda ner temahäftet

Ladda ner arbetsuppgifterna (38kb)

 

 

 

Natur och Miljös temahäfte ringar in dagsläget, betonar vikten av biologisk mångfald, förklarar svåra termer och tar med läsaren till skogar på Madagaskar, krigsområden i östra Afrika och stränder i Thailand. Vi lyfter fram exempel på internationella projekt med målet att bevara naturens mångfald. Men betonar också: Hur kan vi här i Finland påverka situationen?

Vi erbjuder också nedladdningsbara arbetsuppgifter som kan användas i undervisningen.


Här kan du beställa temahäftet.