malgrupper/larare/undervisningsmaterial
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Sommar spegling-17.jpg

Miljöjournalisten

Miljöjournalisten är ett läromedel som kombinerar journalistik och miljökunskap på ett nytt och fräscht sätt. Vi erbjuder det gratis till lärare i högstadier och gymnasier.

Som stöd för Miljöjournalisten har vi öppnat webbsidan www.miljojournalisten.fi med bl.a. länklistor för varje övning och tips för hur läromedlet kan utnyttjas i undervisningen. Beställningsinfo finns på webbsidan.

Miljöjournalisten har producerats av Natur och Miljö och Tidningen i skolan.

 

 

 

Kunskapsbanken för miljöansvar finns det samlat aktörer som främjar miljöansvar och arbetar med miljöfostran i Nyland samt deras serviceutbud. Se här: www.hyria.fi/osaamispankki/pa_svenska

Följ med våren för barn

Materialet ger idéer och inspiration till att utforska vårens framfart tillsammans med barn i åk F-3.

Materialet Följ med våren riktar sig huvudsakligen till barn i åldrarna 5-9 år. Broschyren på sex sidor innehåller fakta och uppgifter om typiska vårtecken i naturen. En tabell där barnet tillsammans med en vuxen kan dokumentera sina iakttagelser under naturutflykter ingår.

 

Broschyren kan med fördel användas i skolan, t.ex. på något av följande sätt:

a) gör uppgifterna till de olika djur- och växtarterna

b) gå ut på en eller flera upptäcktsfärder i vårnaturen och anteckna vad ni ser

c) ge eleverna i hemuppgift att gå på en tur i närnaturen tillsammans med en vuxen, och anteckna vad de ser

d) låt eleverna dagligen rapportera de vårtecken de upptäckt på skolvägen till klassens gemensamma tabell

e) beställ ett relaterat program från din närmaste naturskola och använd materialet som för- eller efterarbete

 

Klassuppsättningar kan beställas gratis från kansliet (kansliet@naturochmiljo.fi) eller fås från naturskolorna. Postningar görs enbart inom Finland.

(Materialet är en översättning av broschyren "Kevättuuli" från Luonto-Liitto)