malgrupper/larare/undervisningsmaterial
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Host myrdimma.jpg

Miljöjournalisten

Miljöjournalisten är ett läromedel som kombinerar journalistik och miljökunskap på ett nytt och fräscht sätt. Vi erbjuder det gratis till lärare i högstadier och gymnasier.

Som stöd för Miljöjournalisten har vi öppnat webbsidan www.miljojournalisten.fi med bl.a. länklistor för varje övning och tips för hur läromedlet kan utnyttjas i undervisningen. Beställningsinfo finns på webbsidan.

Miljöjournalisten har producerats av Natur och Miljö och Tidningen i skolan.

 

 

 

Kunskapsbanken för miljöansvar finns det samlat aktörer som främjar miljöansvar och arbetar med miljöfostran i Nyland samt deras serviceutbud. Se här: www.hyria.fi/osaamispankki/pa_svenska

Vår kemikaliserade värld – på gott och ont

Temahäftet 2007 handlar om kemikalier. I många u-länder, där lagstiftning, övervakning och allmän kunskap är bristfällig, är kemikalierna ökande hälso- och miljöproblem, Detta häfte ger exempel på hur problematiska kemikalier framställs, används och slutbehandlas på olika håll i världen.

Målgrupp: unga och vuxna

Författare: Magnus Östman(red)

Format: A4

Sidantal: 24


Storlek 1747 KB

Ladda ner temahäftet (1747 KB)

Ladda ner övningarna (597 KB)

Här kan du beställa temahäftet.

 

 

 

 

 

Kemikalier som framställts av mänskan är en viktig faktor bakom den ökande levnadsstandarden i världen. Samtidigt har vi sedan länge sett allt fler exempel på hur naturfrämmande kemikalier påverkar både hälsa och miljö negativt.
Många av problemen är vi i i-länderna inte medvetna om. Ändå bär vi ansvaret för många av u-ländernas kemikalieproblem.
En säkrare användning av kemikaler är en fråga som inte bara beslutsfattare, industri och handel bör ta på
allvar – även konsumenter bör ta ansvar för att användningen av farliga kemikalier minskar eller åtminstone görs säkrare.