malgrupper/larare/naturskolornas_laroplan
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Viporisnon.jpg
 

Naturskolornas läroplan

Naturskolan arbetar aktivt för att stöda det miljöfostrande arbetet i daghem och skolor utgående från grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen och småbarnsfostran. Hela läroplanen hittar du här.