malgrupper/larare/kvarkensnaturskola
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Tussilago.jpg

Kontaktuppgifter

 

Maria Svens

naturskollärare

045-3296 220


Ida Berg

naturskollärare   

040-4199756

 

 

 

 

Du når oss per e-post: fornamn.efternamn@naturochmiljo.fi

 

Kvarkens naturskola
Rantalinna, Strandgatan
65100 Vasa

kvarkensnaturskola ( at ) naturochmiljo.fi

Faktureringsuppgifter hittar du här.

 

Aktuellt vid naturskolan

Några dagar lediga i mars, april och maj!

Vill du får besök av naturskolan under våren? Ta kontakt med oss direkt så berättar vi mer.

 

Freshabit LIFE fokuserar på Lappfjärds å

Under vintern och våren besöker vi åk 5-6 i Sydösterbotten med en naturskoldag om våra viktiga vattendrag.

 

NATURligtvis ute på svenska

Vi återkommer erbjuder naturskoldagar till fem finskspråkiga sjätteklassister under våterminen, tillsammans med Näverket Svenska nu. Ta kontakt om du är intresserad!

 

Språkbadslärardagarna 2020

Kvarkens naturskola deltar med utomhuspedagogiska verkstäder. Tagga oss gärna när du i sociala medier berättar om att du är på väg! :)

 

Varhaiskasvattaja 2020

Vi finns bland de svenskspråkiga föreläsarna på den här utbildningsdagen för småbarnspedagoger, 9.6. vid Vasa universitet. Ses vi där?

 

Ulos ut out 2020

Vi deltar med verkstäder på den finländska storkonferensen. Konferensprogrammet är tvåspråkigt. Läs mer här:

Kvarkens naturskola


Kvarkens Naturskola är Natur och Miljös naturskola i Österbotten. Verksamheten inleddes år 2007.

 

Naturskolans främsta mål är att förmedla naturkänsla, miljömedvetenhet och inspiration till en hållbar livsstil. Kvarkens naturskola stöder och kompletterar daghemmens och skolornas miljöpedagogiska arbete genom att erbjuda utomhuspedagogisk undervisning i form av naturskoldagar. Vi fortbildar och utbildar också lärare på miljö- och utomhuspedagogikrelaterade teman.

Naturskolans verksamhet är ambulerande. Vi besöker gärna daghem och skolor i deras egen näromgivning. En naturskoldag kan också hållas på ett valfritt naturområde längre bort från skolan t.ex. under en lägerskola eller en vårutfärd.

Eleverna handleds till egna upplevelser, upptäckter, kunskaper och småningom förståelse. Genom lekar och uppdrag får barnen upptäcka naturen omkring sig med alla sinnen. En dag med naturskolan ger naturkunskap, motorikträning och motion, samt samarbete och samvaro i naturen.

Ytterligare information om vår verksamhet hittar du under "Vad vi gör" i navigeringen till vänster.

Våra finansiärer

Kvarkens naturskola finns, undervisar och utbildar tack vare värdefullt understöd av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Svensk-Österbottniska samfundet r.f., Kulturfonden i Österbotten samt Aktiastiftelserna i Korsholm och Vasa.

 

Natur och Miljö får årliga understöd för sin verksamhet av bl.a. miljöministeriet, utbildningsstyrelsen och Svenska kulturfonden.

Våra nätverk

Kvarkens naturskola är medlem i Naturskoleföreningen i Sverige. Vi är ett certifierat utvecklingscenter inom LYKE-nätverket. Vi är även en del av det regionala äventyrspedagogiska nätverket i västra Finland.

 

Tillsammans med Folkhälsan upprätthåller vi ett österbottniskt nätverk för lärare intresserade av utomhuspedagogik, "Ut med lärarna".

 

 

Naturskolan i sociala medier: @kvarkensnaturskola

Kvarkens Naturskola hittar du också på Facebook och Instagram! På Facebook delar vi tips, idéer och artiklar relaterade till miljö- och utomhuspedagogik. På Instagram kan du följa naturskolans vardag och få inspiration.