malgrupper/larare/fortbildning_for_larare
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Var humla.jpg
 

Fortbildning

Våra naturskolor arrangerar i mån av möjlighet fortbildnings- och inspirationsdagar för olika grupper av pedagoger (t.ex. lärare, daghemspersonal och eftisledare). Välj bland våra färdiga temahelheter av vilka en del finns listade nedan eller kom med önskemål kring en egen kurs. Vi skapar anpassade fortbildningshelheter enligt era önskemål inom området utomhus-, natur- och miljöpedagogik för din kommun eller arbetsgemenskap.

 

Ta kontakt med din lokala naturskola för mer information eller en offert (se kontaktuppgifter i länkarna till vänster)!

Exempel på fortbildningsteman:

Ut ur klassrummet med läromedlet Omkring

Arrangeras av Åbolands naturskola, Naturskolan Uttern och Kvarkens naturskola

Läromedlet Omkring riktar sig till åk 1−2 och bygger på praktiskt lärande och uteundervisning. Läromedlet i omgivningslära ges ut av Schildts & Söderströms i samarbete med Natur och Miljö. Författare är Emilia Nordling (Åbolands naturskola) och Johanna Sundberg.

Hur kan vi lära oss om vänskap, hållbar utveckling och naturens årstidsväxlingar genom att använda hela kroppen ute i skolans närmiljö? Under fortbildningen provar vi på utomhusövningar som aknyter till läromedlet.

 

Leka och lära språk ute

Arrangeras av Kvarkens naturskola

Inspirationseftermiddagen baserar sig på idéboken med samma namn (förskola) eller på boken Att lära in svenska ute (grundskola). Här får du nya uppslag till språkberikade besök i närnaturen tillsammans med din barngrupp. Kan anpassas enligt gruppens tidigare erfarenheter av utomhuspedagogik.

 

Främmande språk i uteklassrummet

Arrangeras av Kvarkens naturskola

Hur kan du variera undervisningen i t.ex. finska eller engelska med motiverande och elevaktiverande övningar ute? Fortbildningen, som inleds med en kort föreläsning inomhus kring på utomhuspedagogisk forskning och teori har utvecklats för finskspråkiga lärare i samarbete med Nätverket Svenska nu. Den lämpar sig även för språklärare.

 

Spel och lekar som stöd för elevernas artkunskap

Arrangeras av Kvarkens naturskola

Var lämpar det sig bättre att lära arter än ute i naturen? Pröva på naturundersökningar, spel och lekar som samtidigt behandlar och befäster artkännedom, artkunskap och ekologisk läsfärdighet hos eleverna. Anknyter till läroplan och läromedel för åk 1-6.

 

Friluftsliv i skolan

Arrangeras av Ålands naturskola, Kvarkens naturskola

Inspirationseftermiddagen baserar sig på Naturskoleföreningens fortbildning med samma namn. Ämnesintegrerade friluftspedagogik med fokus på friluftsfärdigheter, rörelseglädje och säkerhet inom ramarna för allemansrätten. Kan anpassas till de flesta grupper av pedagoger.

 

Upptäck naturen på djurens vis

Arrangeras av Naturskolan Uttern och Åbolands naturskola

Hur många taggar har älgen i sina horn? Vad äter bofinken? Hur hoppar haren? Lär dig hur du kan arbeta med ett djur som tema utomhus. Vi går på upptäcktsfärd i naturen och gör mångsidiga övningar med inspiration av djurens färger, rörelser och livsmiljöer. Genom lek och fantasi lär vi oss spännande fakta om skogens djur och provar på olika arbetsmetoder. Naturskolläraren delar med sig av sina bästa tips och du får påbörja planeringen av ett eget djurtema för din grupp. Fortbildningen är riktad till dig som jobbar inom småbarnspedagogiken och förskolan.

 

Naturkännedom i närmiljön

Arrangeras av Åbolands naturskola och Kvarkens naturskola

Förkovra dig i naturkännedom genom lekfulla övningar och spännande berättelser. Vi koncentrerar oss på de vanligaste växt- och djurarterna som ofta hittas på gården och i närskogen. Vi provar också på enkel undersökningsutrustning. Efter den här verkstaden kan du briljera med nya fakta nästa gång ni går ut med barnen.Fortbildningen är riktad till dig som jobbar inom småbarnspedagogiken och förskolan.