malgrupper/larare
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Vinter mot det okaenda.jpg

Aktuellt

Det är nu dags att boka in naturskoldagarna för vårterminen. Läs mer på naturskolornas hemsidor som du hittar i vänsterspalten.

Publikationer för barn/unga

66199_t.jpg

Finlands nationalarter

Artkort för uteundervisningen.
61373_t.jpg

Undersök vinterståndare

Ett enkelt didaktiskt material som du kan använda för att undersöka växter om vintern.
56360_t.jpg

Följ med våren för barn

Materialet ger idéer och inspiration till att utforska vårens framfart tillsammans med barn i åk F-3.
50097_t.jpg

Stärk och utmana

Idéer för flerspråkig fritidsverksamhet
49327_t.jpg

Vårt gemensamma jordklot 1

Det här är en guide i global miljöfostran riktad till pedagoger som jobbar med barn och unga i åldern 3-8 år.

Se våra undervattensvideor

Hur ser en död botten ut? Se vem som bor var och varför. Natur och Miljö har producerat 10 undervattensvideor i samarbete med biologilärare. De är filmade på olika håll i Svenskfinland. De finns på Yles undervisningssajt Vetamix - färdiga att använda av lärare och elever!

 

Följ med våren för barn

Materialet ger idéer och inspiration till att utforska vårens framfart tillsammans med barn i åk F-3.

Materialet Följ med våren riktar sig huvudsakligen till barn i åldrarna 5-9 år. Broschyren på sex sidor innehåller fakta och uppgifter om typiska vårtecken i naturen. En tabell där barnet tillsammans med en vuxen kan dokumentera sina iakttagelser under naturutflykter ingår.

 

Broschyren kan med fördel användas i skolan, t.ex. på något av följande sätt:

a) gör uppgifterna till de olika djur- och växtarterna

b) gå ut på en eller flera upptäcktsfärder i vårnaturen och anteckna vad ni ser

c) ge eleverna i hemuppgift att gå på en tur i närnaturen tillsammans med en vuxen, och anteckna vad de ser

d) låt eleverna dagligen rapportera de vårtecken de upptäckt på skolvägen till klassens gemensamma tabell

e) beställ ett relaterat program från din närmaste naturskola och använd materialet som för- eller efterarbete

 

Klassuppsättningar kan beställas gratis från kansliet (kansliet@naturochmiljo.fi) eller fås från naturskolorna. Postningar görs enbart inom Finland.

(Materialet är en översättning av broschyren "Kevättuuli" från Luonto-Liitto)