malgrupper/larare/alands_naturskola
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Host myrdimma.jpg

Naturskoldag

Färdiga temahelheter för din naturskoldag hittar du här.

Naturskolklass

Vill du arbeta med uteundervisning året runt? Som naturskolklass har ni 4 naturskoldagar under läsåret! Läs mera om hur du blir naturskolklass här. 

Kontaktuppgifter

Åsa Andersson och Åsa Hägg

Naturskollärare

 

Ålands naturskola
Jomalagårdsvägen 16 bst 9
22150 Jomala

Åland

Tel:  Åsa A   +358 45 2700 318
Tel: Åsa H    +358 45 2700 317

       

alandsnaturskola (at) naturochmiljo.fi

 

Gilla naturskolan på Facebook!

Följ oss på Instagram @alands.naturskola

 

Välkommen till Ålands naturskola!

 

Ålands naturskola är Natur och Miljös enda naturskola på Åland som invigdes i april 2013. Naturskolan är ingen plats, utan tron på ett arbetssätt -att lära in ute, vilket är en del av vårt varumärke. För oss är det självklart att man lär sig bäst om naturen i naturen men också att använda naturen som en plats för lärande i alla skolämnen. Vår pedagogik bygger på ett aktivt lärande, där elevernas egna upplevelser, upptäckter och sinnesintryck är i fokus.

Eleverna blir engagerade och kommer lättare ihåg vad de lär sig då kunskapen förankas i verkligheten. Utomhusaktiviteter svetsar också samman klasser till en grupp som samarbetar bättre även inne i klassrummet. En dag ute med naturskolan ger naturkunskap, motorikträning och motion. Samtidigt får lärare och daghemspedagoger inspiration och stöd för fortsatt uteundervisning. Våra temahelheter anknyter till den åländska läroplanen. Se våra teman här.

Ålands naturskola betjänar alla åländska grundskolor och daghem på Åland.