malgrupper/lager/natur_sprak/projektet
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Host amiral ronnbar.jpg 

 

 


Projektet Natur & Språk
 

 

Projektet Natur & Språk

Konceptet för Natur & Språk är utvecklat i samarbete med Anna Slotte och Fritjof Sahlström vid Helsingfors universitet. Svenska kulturfonden har finansierat det treåriga projektet, med ändamålet ”att öka barns och familjers språkmedvetenhet genom tvåspråkiga naturläger, och för att med forskningsbaserat utvecklingsarbete utveckla metoder och riktlinjer för tvåspråkig fritidsverksamhet.” 

För att kunna utvärdera och utveckla de pedagogiska modeller och metoder som användes följdes lägerverksamheten upp och analyserades. Lägerverksamheten dokumenterades genom (video)observationer, intervjuer och loggar- I ett fortlöpande samarbete mellan forskare, projektledare och lägerledare utformades riktlinjer för språkmedveten fritidsverksamhet. 

Spridning av resultaten

Metoderna och riktlinjerna för tvåspråkig fritids- och lägerverksamhet som utvecklades inom projektet presenteras i handboken "Stärk och utmana - idéer för flerspråkig fritidsverksamhet".  Den första versionen kan du ladda ner här. Resultaten av tvåspråkighetsforskningen presenteras även i en forskningsrappor och i  några vetenskapliga artiklar. Vi kommer därtill att ordna forskningsseminarie på hösten 2017 där projektet informerar om resultaten och processen. 

Det är centralt för projektet att resultatet sprids till en så stor publik som möjligt för att uppmuntra till tvåspråkig fritidsverksamhet, öka kunskapen bland barn- och ungdomsorganisationer hur man ordnar tvåspråkig fritidsverksamhet och för att inspirera till vidare forskning kring ämnet. 

 

Natur & Språk i media

Artiklarna kan du läsa här.