malgrupper/lager/kaksi_kielta_luonto
/Site/Data/812/Images/Layout/Headers/Default/Vinter mot det okaenda.jpg

Yhteystiedot

Anna Slotte
Dosentti, yliopistonlehtori HY
anna.slotte (a) helsinki.fi

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Kaksi kieltä & luonto -hanke

 

Toimintamalli kaksikieliselle vapaa-ajan toiminnalle

Lapset, jotka osallistuvat Kaksi kieltä & luonto-leirille, saavat kokea ihanan ja jännittävän leiriseikkailun yli kielirajojen. Eräseikkailut ja leikit suunnitellaan herättämään ihmetystä ja uteliaisuutta muita kieliä kohtaan ja antamaan positiivisia kokemuksia monikielisyydestä.

Samalla leirit ovat osa laajempaa konseptia, jonka päämääränä on kehittää toimintamalli kaksikieliselle vapaa-ajantoiminalle Suomessa. Svenska kulturfonden rahoittaa kolmevuotista Kaksi kieltä & luonto-hanketta. Toiminta on osa Svenska kulturfondenin erityisohjelmaa ” Ung på svenska”. Tavoitteena on ” kaksikielisten leirien avulla lisätä lasten ja perheiden kielellistä tietoisuutta sekä tutkimuspohjaisen kehitystyön avulla kehittää menetelmiä ja suuntaviivoja kaksikieliselle vapaa-ajan toiminnalle.”

Miksi?

Suuri osa vapaa-ajan toiminnasta on jakautunut kielen perusteella samalla tavalla kuin suomalainen koulujärjestelmä. Tälle on ollut ja on vieläkin monia hyviä perusteluita. Nykyään lapset elävät kuitenkin muuttuneessa kielimaailmassa, joka vaatii toimintatapojen muuttumista. Monet ruotsin- tai suomenkieliset lapset eivät vieläkään tule kosketukseen tai käytä toista kotimaista kieltä koulun kielituntien ulkopuolella. Toisaalta yhä useampi lapsi on kaksi- tai monikielinen; tänä päivänä 40 prosenttia ruotsinkielisten koulujen 1-6 luokkalaisista tulee kaksikielisestä kodista, verrattuna 30 prosenttiin vuonna 1998.

Meidän tavoitteenamme on, että nämä lapset saisivat tavata toisiaan yli kielirajojen ja kokea hyvin suunnitellun kaksikielisen leirielämän. Kaksi kieltä & luonto leirien avulla haluamme luoda positiivisia asenteita kieliä ja kieliryhmiä kohtaa, tukea lasten kielellistä kehitystä ja identiteettiä sekä kielitaitoa.

Kenelle?

Kaksi kieltä & luonto toimintamalli on suunniteltu kahta lapsiryhmää silmälläpitäen. Toisaalta ruotsin- ja suomenkieliset lapset, jotka harvoin pääsevät kosketukseen tai käyttävät toista kotimaista koulun kieliopetuksen ulkopuolella ja toisaalta kaksikieliset lapset.

Leirit ruotsin- ja suomenkielisille lapsille

Leireillä hyödynnetään kaksisuuntaisen kielikylvyn menetelmiä. Leirillä on yhtä paljon ruotsin- ja suomenkielisiä lapsia ja kanssakäynti on luontevaa leirielämän tiimellyksessä. Luontoseikkailujen ohessa haluamme tarjota lapsille positiivisia kokemuksia toisesta kielestä.

Keskeisessä asemassa on mutkaton ja iloinen kanssakäyminen omalla kielellä ja halutessaan lapset voivat kokeilla myös toista kotimaista. Pakkoa ei ole. Toimiessaan tietyllä tavalla oman kielensä ”asiantuntijoina” lasten kielellinen tietoisuus myös omasta äidinkielestä kehittyy.

Kieliä kokeillaan leikin avulla. Leiriohjelmassa voi esimerkiksi olla leikkejä jossa erikieliset lapset yhteistyössä ratkovat seikkailun haasteita tai tekevät jännittäviä kokeita. Voidaan hassutella lintujen tai hyönteisten nimien kummallisilla käännöksillä tai keksiä yhteinen salakieli. Perinteistä kieliopetusta ei ole.

Leirit kaksikielisille lapsille

Kaksikielisten lasten leirien toiminta on suunniteltu niin, että sekä ruotsin- että suomenkieli kehittyvät.  
Kaksikieliset lapset ovat usein tottuneita siihen, että tiettyä kieltä käytetään eri tilanteissa ja eri ihmisten kanssa. Tämäntyyppinen kaksikielinen toiminta on useimmille uusi kokemus.

Kaksikielisten lasten- ja perheleirien avulla haluamme tukea osallistujien kielitietoisuutta ja positiivista kiinnostusta sekä ruotsin- että suomenkieltä kohtaan.

Tavoitteet

Kaikkien Kaksi kieltä & luonto-leirien tavoitteena on tukea lasten kaksikielisyyttä. Leireillä pyritään monipuolisin menetelmin lisäämään lasten kiinnostusta kieliä kohtaan, synnyttämään positiivista asennetta muita kieliä ja kieliryhmiä kohtaan, lisäämään kielellistä tietoisuutta, vahvistamaan heidän kielellistä identiteettiään ja tietenkin parantamaan kielitaitoa.

Leiriohjaajat ovat kevään aikana käyneet läpi monikielisyyspedagogiikan intensiivisen koulutuksen. Leiriohjelmat on suunniteltu herättämään lasten kielellistä uteliaisuutta. Perustana kaikessa leirin toiminnassa on aina iloinen meininki!

 

Kirjallisuutta

Marketta Sundman 2013. Tarvitaanko Suomessa kaksikielisiä kouluja? Selvitys kaksikielisten koulujen eduista ja haitoista suomenkielisten ja ruotsinkielisten kannalta.